Четв, 28- ми Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Стратегически план на Албена Стил АД


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И ЕI. Фирмена дейност и мисия

2

1. История на фирмата

2

2. Продукти свързани с тях услуги

2

3. Анализ на външната среда

4

3.1 Макросреда

4

3.2 Микросреда

5

3.3 Swot анализ

8

4. Анализ на пазара

9

5. Маркетингова стратегия

10

II. План на дейността. Структура на управление

12

1. Производство, технологии, операции

12

1.1 Земи и сгради

12

1.2 Машини, оборудване, технологии

12

1.3 Складови капацитети и наличности

13

2. Администрация, организация, персонал

13

2.1 Организационна схема

14

2.2 Персонал

15

III. Стратегическо планиране

18

1. Определяне на целите на фирмата

18

1.1 Определяне на глобалната цел на фирмата

18

1.2 Дългосрочни, средносрочни и краткосрочни цели

19

2. Стратегическо планиране

21

3. Фирмени предимства, критични рискове и проблеми

22I ГЛАВА. ФИРМЕНА ДЕЙНОСТ И МИСИЯ


Материала е изпратен от: Детелина Даутева
Изтегли материала