Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Стратегически план на ЕТ Кристи
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1.Резюме-анотация-стр.2


2. Насоки за дългосрочно развитие

 Фирмена мисия и философия-стр.3

 Фирмена политика-стр.3

 Ценностна система-стр.4

 Основни направления на дейност-стр.4

 Определяне на стратегическа бизнес единица-стр.5


3. Анализ на вътрешнофирмената среда - определяне на силни и слаби страни на фирмата.-стр.8


4. Анализ на външната среда

Анализ на продукта-стр.10

Анализ на пазара-стр.12

Анализ на конкуренцията-стр.13

 Икономически,политически и социално-културни фактори

Съпоставка на вътрешна и външна среда-стр.14


5.Цел на фирмата-стр.14


6.Формулиране на стратегията-стр.15


7.Функционални стратегии на стратегическата бизнес единица

Маркетингова стратегия-стр.16

Финансова стратегия-стр.16

Производствена стратегия-стр.17

Организационна стратегия-стр.17


8.Оперативни планове-стр.17Материала е изпратен от: Детелина Даутева
Изтегли материала