Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Стратегически план на Текстил Комерс


СЪДЪРЖАНИЕ


А.Увод

А.1.Правно състояние на дружеството

А.2. Мисия на фирмата

А.3. Данни за дружеството

А.3.1. Историческа справка

А.3.2. Основни технологии

А.3.3. Направление на диверсификация

В. Статут на дружеството

В.1. Характеристика на основния предмет на дейност, клиенти, конкуренти, пазар.

В.1.1. Обща характеристика на приходите и разходите

В.1.2. Обща характеристика на производството

В.1.3. Обща характеристика на клиентите

В.1.4. Обща характеристика на конкурентите

В.1.5. Обща характеристика на доставчиците

В.2. Обем и структура на ресурсите на дружеството

В.2.1. Анализ на капитала

В.2.2. Трудови ресурси

В.3. Правно – нормативна база

В.3.1. Данъчна система

В.3.2. Правен статут

В.4. Маркетингов микс

  • Продукт

  • Цена

  • Промоция

  • Дистрибуция

С. Управление на дружеството

С.1. Управление на маркетинга

С.1.1. Планиране на продуктите

С.1.2. Планиране на продажбите

С.2. Структура на управление

Д. Финансов мениджмънт

Д.1.Баланси, ОПР и ОПП

Д.2. Анализ на критичните точки

Д.3. Анализ на финансовите съотношения /НСС29/

Д.4. Оценка на фирмата чрез IRR

Е. Стратегии

Е.1. SWOT – анализ

Е.2. Портфолио анализ и оценка на продуктово - пазарната стратегия

Е.3. Цели и задачи на фирмата

Е.4. Избор на стратегическа алтернатива
Материала е изпратен от: Радостина Николова
Изтегли материала