Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Стратегия на фирма


Стратегия на фирма


Въведение

Стратегията като прийом на съвременното управление се определя като метод за вземане на решения относно бъдещето на организацията, за определяне на нейното  развитие от съществуващото към бъдещото състояние.

Основава се на анализ на ситуацията и изграждане на прогноза за бъдещото развитие. Нейната цел е развитие на потенциалните възможности на организацията. Често, чрез стратегията се идентифицират възможни източници за финансиране, като обаче, това планиране се свързва и с управление на останалите ресурси във фирмата.

В този смисъл, стратегията е преди всичко логика на процеса за съгласуване между целите, на които подчинява дейността си организацията и ресурсите ù. Създаването на стратегия е управленска логика на процеса на координация на действията и интересите на всички участници във фирмената дейност. Тази логика извежда целите на организацията като аргумент, функция на които са ресурсите и по точно тяхната промяна от фактическо към необходимото състояние.

Стратегията може да се коментира и от още една гледна точка. Многобройните дейности, наричани още работи, реализирани във фирмата, могат да се групират във функции: маркетинг, финанси, персонал, снабдяване и др. Функциите са институционализирани в организационни звена. Планирането в неговия стратегически аспект осигурява координация на функциите и на извършващите ги институционални звена при ясно и еднозначно предварително формулирана цел. Следователно, създаване на стратегия е важен елемент за дейността на управлението на всяка организация.

Ето защо, в настоящата курсова работа ще се направи опит на базата на първични данни да се синтезира стратегията на развитие на съвременно голямо предприятие.


1. Представяне на фирмата

Арома АД е козметична производствена фирма с портфолио от съвременни козметични продукти. Дружеството е маркетингово ориентирано с обект на внимание нуждата на потребителя.

Освен маркетингова концепция, чиито средства за достигане са комплексни и за получаване на печалба за сметка на осигуряване удовлетвореност на потребителя, компанията е силно фокусирана върху икономическата ефективност от дейността си.


Материала е изпратен от: Красимир Йозов
Изтегли материала