stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-25 02:07:41 [path_image] => /ufiles/2/148/153972/struktura-na-obekti-na-upravlenie-i-otchitane-v-biudjetnata-sfera-mestni-i-chujdestranni-lica-2.png [article_excerpt] => СТРУКТУРА НА ОБЕКТИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ В БЮДЖЕТНАТА СФЕРА. МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА С цел рационално управление, контрол и отчитане на публичните финанси в бюджетната сфера като самостоятелни отчетни единици се третират отделните бюджети, бюджетни сметки и фондове. Такова едно структуриране [meta_keywords] => структура,обекти,управление,отчитане,джетната,сфера,местни,чуждестранни,лица,цел [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153972 [title] => Структура на обекти на управление и отчитане в бюджетната сфера. Местни и чуждестранни лица [article_page] => 1 [article_html] =>

СТРУКТУРА НА ОБЕКТИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ В БЮДЖЕТНАТА СФЕРА. МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА

С цел рационално управление, контрол и отчитане на публичните финанси в бюджетната сфера като самостоятелни отчетни единици се третират отделните бюджети, бюджетни сметки и фондове. Такова едно структуриране предполага присъщите на бюджетната сфера активи, пасиви, приходи и разходи да се идентифицират по бюджети, сметки и фондове, за сметка на който са възникнали.

Третирането на даден бюджет, бюджетна сметка или фонд като самостоятелна отчетна единица предполага, че по отношение на него се води завършена счетоводна отчетност с цел обособено следене на състоянието на основното счетоводно равенство:

Активи = Собствен капитал + Задължения

Горепосоченото означава, че най-висока степен на синтез по отношение на информацията за операциите в бюджетната сфера ще се прави на ниво бюджет, бюджетна сметка, фонд, в смисъла им на "финансово-правна форма на събиране, разходване, планиране и отчитане на публични средства".

Посоченият подход за синтез на отчетната и разчетната информация предполага дадена юридически обособена бюджетна организация (авторът не възприема използването на понятието предприятие, като изразяващо предприемаческа а не обществена цел) да се разглежда като съвкупност от консолидирани отчетни единици. Той предполага също консолидация на данните за операциите по даден бюджет, сметка или фонд в йерархичен порядък.

Икономическата, респективно счетоводната логика на едно такова обособяване на отчетна единица е във водещия принцип. Докато в стопанската сфера водещ при обособяването е принципа на юридическата самостоятелност, то в публичния сектор водещ е принципа на финансовата обвързаност (с бюджет, със сметка, във фонд).

Критерий за разграничаването на отчетни групи е финансово-правната форма, чрез която се управляват. Методически са обособени следните три отчетни групи:

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 5 [image_path_1] => /ufiles/2/148/153972/struktura-na-obekti-na-upravlenie-i-otchitane-v-biudjetnata-sfera-mestni-i-chujdestranni-lica-2-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/153972/struktura-na-obekti-na-upravlenie-i-otchitane-v-biudjetnata-sfera-mestni-i-chujdestranni-lica-2-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Емил Пенчев [user_id] => 18155 )