stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-18 09:22:48 [path_image] => /ufiles/2/95/101238/svetovna-asociaciq-na-turisticheskite-agencii-wata-.png [article_excerpt] => Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” Факултет по природни науки Курсова работа Дисциплина: Природна география на България Тема: “Климат на България” Увод Климатът има голямо значение за селското и горското стопанство, за строителството и бита на хората, транспорта и съобщенията и за [meta_keywords] => шуменски,университет,епископ,константин,преславски,факултет,природни,науки,курсова,работа [cat] => История [cat_id] => 23 [scat] => 0 [art_id] => 101238 [title] => Световна асоциация на туристическите агенции (WATA) [article_page] => 1 [article_html] =>

Шуменски университет

Епископ Константин Преславски”

Факултет по природни науки

Курсова работаДисциплина: Природна география

на България

Тема: “Климат на България”

Увод

Климатът има голямо значение за селското и горското стопанство, за строителството и бита на хората, транспорта и съобщенията и за туризма.

Климатът представлява природно явление, възникнало при тясното взаимодействие между радиационните, циркулационните и физикогеографските процеси в дадено място или територия.

Той е многогодишен режим на времето и важен компонент на географската среда.. има много голямо значение за развитие преди всичко на селското стопанство, влияе на отделните видове транспорт, на съобщенията, горското стопанство, туризма, строителството и промишлеността. Той оказва силно влияние върху останалите компоненти на природната среда – води, почви, растителен и животински свят. Затова е необходимо постоянно и задълбочено да се проучват особеностите на климата чрез редовно наблюдение в голям брой метеорологични станции. По такъв начин се разкриват закономерностите в развитието на климатичните елементи и се правят научни прогнози за климата и времето.

[url] => istoriq [cpages] => 24 [image_path_1] => /ufiles/2/95/101238/svetovna-asociaciq-na-turisticheskite-agencii-wata--1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/95/101238/svetovna-asociaciq-na-turisticheskite-agencii-wata--2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Валентина Димитрова [user_id] => 13207 )