Петък, 23- ти Август
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Съдебно решение. Правно същност. Съдържание. Предели на задължителната му сила. Законна сила


на съдебно решение. Последното винаги представлява защита за страната, чието право е признато и санкция за страната, чието право е отречено.

Видове съдебни решения


Съдебните решения, се класифицират на няколко групи според съдържанието и правните последици от решението:

  1. Решения, които уважават оспорването;

  2. Решения, които отхвърлят оспорването.

  3. Установителни решения;

  4. Осъдителни решения

Установителните решения, се изчерпват с това да установят, че спорното право съществува или не съществува.

Осъдителните решения, освен че установяват дали спорното право съществува или не, съдържат и осъдителен диспозитив, който налага принудително изпълнение на това право.

Принудителното изълнение, също се осъществява от орган на съдебната власт, каквито са съдия-изпълнителите.

Съдебните решения, които не подлежат на обжалване и са станали окончателни, притежават т.нар. сила на пресъденото нещо. Тя се изразява в това, че между същите страни, на същото правно основание и за същият предмет, не може да се води повторно съдебен спор. Задължителната сила на съдебното решение, се изразява в това, че страните по делото след влизането му в сила, са длъжни да го изпълнят, т.е. за в бъдеще трябва да съблюдават такова поведение, което да съответства на постановеното в съдебното решение. Има съдебни решения, които са задължителни за изпълнение не само от страните по делото, но и от лица, които не са участвали в него. На последно място, има съдебни решения, които разпростират задължителната си сила върху всички правни субекти.

Законна сила на съдебното решение придобива тогава, когато стане необжалваемо. Законната сила се изразява в това, че съдебното решение подлежи на изпълнение. Съдебните решения ставата необжалваеми и в този смисъл придобиват законна сила в следните хипотези:

  1. когато съдебните решения не подлежат на обжалване, те придобиват законна сила от датата на издаването им;

  2. съдебните решения стават необжалваеми тогава, когато подлежат на обжалване, но в срока за обжалване, не е постъпила жалба срещу тях;

  3. когато подлежат на обжалване и в срока за обжалване е постъпила жалба, но същата е била нередовна, то съдебното решение става окончателно от момента на влизане в сила на определението, с което жалбата е върната;


Материала е изпратен от: МАРИН ГЕОРГИЕВ
Изтегли материала