stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-22 02:24:03 [path_image] => /ufiles/2/148/153807/syshtnost-i-funkcii-na-finansite-2-1.png [article_excerpt] => СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ НА ФИНАНСИТЕ Думата финанси има латински произход и означава : край,приключване на нещо свързано с парични сделки и операции ;буквално тя означава:доход,наличност.Освен това тя характеризира държавното съкровище,приходите и разходите на държавата и паричните,финансите са съвкупност [meta_keywords] => същност,функции,финансите,думата,финанси,има,латински,произход,означава,край [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 153807 [title] => Същност и функции на финансите [article_page] => 1 [article_html] =>

СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ НА ФИНАНСИТЕ
Думата финанси има латински произход и означава : край,приключване на нещо свързано с парични сделки и операции ;буквално тя означава:доход,наличност.Освен това тя характеризира държавното съкровище,приходите и разходите на държавата и паричните,финансите са съвкупност от парични отношения, които се създават въз процеса на набирането и изразходването …………………………. С понятието се обозначават пари и парични средства.
Понятието финанси се развива в исторически план едва през 17 век,със него започнали да обозначават приходите , а в последствие и разходите на държавата.Финансите възникват като понятие и се утвърждават като наука във връзка с паричните сделки на държавата.С понятието финанси се обозначават не само държавните финанси и тяхното състояние, а те се отнасят и до частното стопанство, до частните финансови дела и операции.
Финансовата система освен публичните финанси и финансите на фирмите и индивидите . Финансите на държавата са само част от финансовата система ,чрез която се изразяват всички парични потоци в националното стопанство и извън него.В финансовата система водещо място заемат публичните финанси.Те са предпоставка за фирмените финанси и финансите на домакинства.
Държавата иззема, на задължително принудителна основа, част от доходите на стопанските субекти и индивидите , и по този начин формулира публичните си финанси. Финансите възникват и се развиват във връзка с появата и развитието на държавата , на стоково паричните отношения. За да се изясни понятието финанси е необходимо да се разгледат и функциите , които те изпълняват.Разпределителната функция на финансите е най-важната и е свързана с разпределение и преразпределение на БВП , на доходите на стопанските субекти и индивидите . В резултат на това се образуват и формират системата от бюджети и паричните фондове, чрез които се финансират публичните блага и задоволяват обществените потребности.
Икономическо рглонативно на финансите се изразява в това,че чрез тях държавата направлява и управлява социално икономическите процеси в страната, определя макро рамката за развитие на икономиката и на бизнеса в частното стопанство и формирането и използването на доходите на индивидите. Социалната функция на финансите се изразява във създаването на социална сигурност на гражданите, чрез финансите се създават и разпределят ресурси за подпомагане на социално слаби слоеве от населението , за безработни , за демографски и други проблеми.
Екологичната функция на финансите е свързана с организиране и провеждане на мероприятия по опазване на околната среда. Това не е само национален ,но и международен проблем.
Контролната функция на финансите е свързана с осъществяване на контрол чрез паричните потоци върху действията на стопанските субекти и индивиди , във връзка акумулиране на средства и тяхното разпределение и инвестиране на държавата.


[url] => finansi-i-borsi [cpages] => 1 [image_path_1] => /ufiles/2/148/153807/syshtnost-i-funkcii-na-finansite-2-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/153807/syshtnost-i-funkcii-na-finansite-2-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Леман Айридин [user_id] => 2303 )