Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Същност и функции на парите


Същност и функции на парите.



Парите са сложно явление в икономиката и трудно може да се даде определение . Първо се обръща внимание на възникването на парите . Те преминават през три основни форми . Първата форма е стоковата (стокови пари) . Тя възниква с възникване на стоковите отношения т.е когато се установява разделение на труда , резултат се повишава производителността на труда и производството произвежда повече продукция , отколкото е необходимо за задоволяване на потребностите . В резултат на това има размяна на излишъците . Разменяли са се стоки срещу стоки (това се нарича бартер) . Бартера има недостатъци , когато производството разменя стока срещу друга в даден момент стоката не е на пазара (има несъответствие между момента на производството и размяната) . Необходимо е изчакване , за да се извърши размяна , което удължава възпроизводствения процес , което е неефективно . Хората търсят една единствена стока срещу , която всеки производител да разменя излишъка си . За това са се използвали различни стоки . Така възникват стоковите пари . Те се определят като специална стока отделила се от останалия стоков свят в еволюцията му и започва да изпълнява следните функции :

 мярка на стойността – стойността на всички стоки и цените им се изразяват в тази стока ;

 средство за обращаемост или средство за размяна – всеки производител разменя своята стока

срещу тази стока ;

Една стока , която изпълнява тези две функции е всеобщ еквивалент на стойността . По – късно

има трета функция :

 платежно средство – проявява се при изплащане на дългове ;

 средство за натрупване на богатство – не всички стоки , които се използват като пари са

можели да изпълняват четирите функции , към стоките изпълняващи функцията на пари са се

формирали следните изисквания :

 стоката да е лесно делима – в най – малка част от стоката да се съхранява потребителна

стойност ;

 стоката да е лесно преносима – с малък обем ;


Материала е изпратен от: Росица Димова




Изтегли материала