Сряда, 20- ти Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Същност и функции на парите


 да е устойчива на физико – химични , климатични и други особености – да не се променя

потребителната стойност ;

Стока изпълняваща трите изисквания се явява златото и другите благородни метали. Златните и сребърните монети са пълна завършена форма на стоковите пари . Те имат три характеристики :

1) имат своя собствена потребителна стойност – ако не се използват като пари се използват за

друго ;

2) имат собствена стойност , която се измерва с разходите за труд и производство ;

3) притежават допълнителна потребителна стойност – удовлетворяват потребностите на

обществото от всеобщ еквивалент на стойността ;

Успоредно със стоковите пари възникнат и паричните знаци . Това са знаци на стойността нанесени върху материален носител . Докато стоковите пари възникват в стоковото обръщение , то паричните знаци възникват в сферата на обръщение на стоковите пари . Паричните знаци имат следните характеристики :

 нямат собствена потребителна стойност ;

 имат собствена стойност ;

 имат допълнителна обществено потребителна стойност ;

Кредитните пари възникват в сферата на обръщението в частни полици (писмени документи за бъдещо плащане) . При полицата има стойност нанесена върху материален носител и се доближават до паричните знаци . Ако притежател на полица няма налични пари , той може да я прехвърли на лицето , на което трябва да плати . Полицата е платежно средство .

Съвременните пари не принадлежат към нито една от тези форми , те са хибрид , в който има черти на стоковите пари , паричните знаци и кредитните пари . Има много определения за пари , но се посочват две :

1) Пари са всички активи , изпълняващи функцията на пари ;

2) Пари са всички активи , които се използват за заплащане на стоки и услуги и за погасяване на дългове ;В тесен смисъл парите са банкноти и монети , които се издават от централната банка ( Ц Б ) и монетния двор . Парите започват движението си от Ц Б . Част се заделя в паричния резерв .


Материала е изпратен от: Росица Димова
Изтегли материала