Вторник, 27- ми Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Същност и характеристика на паричните потоци.Видове парични потоци.Капиталово бюджетиране


Когато се изразходват пари за инвестиции за Активи се ползват собствени и заемни пари.Когато се дава кредит, той трябва да бъде за срока на живот на А. За оборотния капитал има норматив :

  • собствен оборотен капитал - 5-20%, по-малък е

  • заемен оборотен капитал - банков заем

  • оборотния капитал се взема за период от време = 1 оборот

Момента на преминаване на инвестицията в ДА е момента на започване дейност на предприятието.По-нататък ДА включва своята стойност в стойността на произведената продукция чрез нормите на амортизация

Дълготрайни Активи /ДА/

1.ДМА - представляват МТБ на предприятието - апарати, поточни линии, сгради, съоръжения и др.

Те са много инертни за бизнеса.Веднъж направена грешка пречи дълго на бизнеса, може да се поправи чрез влагане на допълнителни средства

2.ДНМА - свързани са с научно-изследователска дейност на предприятието - патентоване на изобретения, разработка на НОУ ХАУ.Те са присъщи на прогресивния бизнес.

ДМА и ДНМА са амортизируеми.

3.ДФА - не се амортизират - представляват ЦК, акции, съкров.бонове, облигации.Много гъвкави за бизнеса.От тях може много бързо да се печели, а също и бързо да се губи.Всяко предприятие трябва да има определен размер ДФА защото това подпомага бизнеса в тежки моменти - когато фирмата тръгне към фалит, банката не дава кредити.

ОБОРОТЕН КАПИТАЛ - отива за краткотрайните А - собствен до 20%; заемен до 80%.


Материала е изпратен от: Николай Белчев
Изтегли материала