stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-20 06:38:13 [path_image] => /ufiles/2/148/153556/syshtnost-i-harakteristika-na-parichnite-potoci-vidove-parichni-potoci-kapitalovo-biudjetirane-1.png [article_excerpt] => Същност и характеристика на паричните потоци.Видове парични потоци.Капиталово бюджетиране Функционирането на фирмата формира два противоположни парични потока.Единият е свързан с изразходването на пари за активи/дълготрайни и краткотрайни/ и закупуване факторите на производството.В този паричен пото [meta_keywords] => същност,характеристика,паричните,потоци,видове,парични,потоци,капиталово,джетиране,функционирането [cat] => Финанси и борси [cat_id] => 81 [scat] => 36 [art_id] => 153556 [title] => Същност и характеристика на паричните потоци.Видове парични потоци.Капиталово бюджетиране [article_page] => 2 [article_html] =>

Когато се изразходват пари за инвестиции за Активи се ползват собствени и заемни пари.Когато се дава кредит, той трябва да бъде за срока на живот на А. За оборотния капитал има норматив :

Момента на преминаване на инвестицията в ДА е момента на започване дейност на предприятието.По-нататък ДА включва своята стойност в стойността на произведената продукция чрез нормите на амортизация

Дълготрайни Активи /ДА/

1.ДМА - представляват МТБ на предприятието - апарати, поточни линии, сгради, съоръжения и др.

Те са много инертни за бизнеса.Веднъж направена грешка пречи дълго на бизнеса, може да се поправи чрез влагане на допълнителни средства

2.ДНМА - свързани са с научно-изследователска дейност на предприятието - патентоване на изобретения, разработка на НОУ ХАУ.Те са присъщи на прогресивния бизнес.

ДМА и ДНМА са амортизируеми.

3.ДФА - не се амортизират - представляват ЦК, акции, съкров.бонове, облигации.Много гъвкави за бизнеса.От тях може много бързо да се печели, а също и бързо да се губи.Всяко предприятие трябва да има определен размер ДФА защото това подпомага бизнеса в тежки моменти - когато фирмата тръгне към фалит, банката не дава кредити.

ОБОРОТЕН КАПИТАЛ - отива за краткотрайните А - собствен до 20%; заемен до 80%.

[url] => finansi-i-borsi [cpages] => 6 [image_path_1] => /ufiles/2/148/153556/syshtnost-i-harakteristika-na-parichnite-potoci-vidove-parichni-potoci-kapitalovo-biudjetirane-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/153556/syshtnost-i-harakteristika-na-parichnite-potoci-vidove-parichni-potoci-kapitalovo-biudjetirane-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Николай Белчев [user_id] => 9446 )