Вторник, 27- ми Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Същност и характеристика на паричните потоци.Видове парични потоци.Капиталово бюджетиране


ДА+КА+Рс - осъществяват производствения процес.Той има продължителност - от влагане на суровината до излизане на готовия продукт се нарича цикъл на производствения процес - продължителност на производствения процес /Пп/.

Продукцията не винаги се продава веднага.Една част се продава, а една част от нея се задържа за да получи своята технологична годност, също може да остане поради икономическа изгода.

П1 - пари прим

Разходите които са направени се освобождават при реализация на продукцията.Инвестиционните разходи са еднократни и са до to на схемата

Разходите от ДА+КА+Рс до края са текущите разходи.Паричния поток на приходите и разходите се прави до брутната печалба - БП

БП (1 - Д) = ЧП

NCF - Чистия паричен поток = П - Р, той можге да бъде до брутната и до чистата печалба

При управлението трябва да се постигне равновесие - м/у разходите и приходите

Kn - коеф. на използване

Е - ефективността

Е = f ( ДА; КА; Рс; Кn)

Ko Mo Пт

К1 М1 t

Ko - капиталоотдаване

Мо - материалоотдаване

Пт - производителност на труда

К1 - коеф. на капиталоемкост

М1 -коеф. на материалоемкост

T - коеф. на трудоемкост


Материала е изпратен от: Николай Белчев
Изтегли материала