Вторник, 27- ми Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Същност и характеристика на паричните потоци.Видове парични потоци.Капиталово бюджетиране


І.Приходи от дейността

1.НПП

2.Финансирания - субсидии, дотации

3.Др.парични приходи

ІІ. Финансови приходи

1.От лх

2.От ДЦК

3. От валутни курсове

ІІІ.Извънредни приходи – отписани вземания, глоби и неустойки, излишъци от материални запаси и др.

НПП се изчисляват по формулата:

НПП = сума qi . pi

Qi – количеството на и-тия реализиран продукт

Pi – пазарната цена /без ДДС, мита и акцизи/ на и-тия реализиран продукт

На основата на НПП се изчислява средния размер на НПП, който всъщност е средната пазарна цена.

Прод.цена се формира от търсенето и предлагането

Р -цени на предприятието

Сп - пълна себестойност.Тя може да бъде до счетоводната печалба

Р - Сп = П

Цената се формира от пазара.Себестойността е твърда за предприятието

І.Разходи за дейността – имат най-голямо значение и трябва да се наблюдават внимателно

ІІ.Финансови разходи

ІІІ.Извънредни разходи

ІV.ДанъциМатериала е изпратен от: Николай Белчев
Изтегли материала