stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-25 04:36:41 [path_image] => /ufiles/2/147/153141/syshtnost-i-klasifikaciq-na-aktivite-i-na-iztochnicite-za-finansirane-na-aktivite-2.png [article_excerpt] => Същност и класификация на активите и на източниците за финансиране на активите Активите се нар. така, защото чрез тях се осъществява дейността. Те са нещо активно и действат. Всички средства, които представляват имуществото на предприятието, се нар. активи. В счетоводството под актив се разбира прид [meta_keywords] => същност,класификация,активите,източниците,финансиране,активите,активите,нар,така,защото [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153141 [title] => Същност и класификация на активите и на източниците за финансиране на активите [article_page] => 1 [article_html] =>

Същност и класификация на активите и на източниците за финансиране на активите


Активите се нар. така, защото чрез тях се осъществява дейността. Те са нещо активно и действат. Всички средства, които представляват имуществото на предприятието, се нар. активи.

В счетоводството под актив се разбира придобит и контролиран от предприятието ресурс в резултат на минали събития, от който в бъдеще се очаква икономическа изгода. В тази дефиниция се открояват няколко основни момента :

  1. 1.активът е придобит и контролиран от предприятието актив. От това следва, че предприятието притежава изключителното право да контролира този ресурс, т.е. да черпи икономическата изгода от него .

  2. ресурсът е действителен, а не предполагаем, точно защото е резултат на минали събития, т.е. или е закупен, или е дарение, или е от собствено производство.

  3. ресурсът за да е актив трябва да носи икономическа изгода на предприятието, т.е. да създава възможността то да прави пари. В този смисъл, ако в склада на предприятието има материал и той е подходящ за производство на продукция, която е търсена на пазара – той е актив, ако обаче материалът може да се използва било ако е загубил качества или продукцията която ще се произведе от него е непродаваема, то това не е актив за предприятието, а обездвижен ресурс, срещу който стои източник на финансиране, който ненужен баласт е блокирал.

Възможно е предприятието да отдаде под наем своя машина или просто да даде търговски кредит под формата на пари или стоки на друго предприятие (склад). Това също е актив, въпреки че предприятието не го използва непосредствено в дейността си, но в качеството на негов собственик то получава изгода. Икономическата изгода може да се изрази в два аспекта :

  1. в увеличаване на активите или намаляване на задълженията

  2. в увеличаване на приходите или намаляване на разходите

Икономическата изгода, която може да се извлече от активите се реализира като или те се използват, за да се произведе чрез тях стока или услуга, или като се продадат, или като послужат за погасяване на задължения, или за размяна с друг актив, или за инвестиране в друго предприятие.

За да се опознаят активите като същност и като функциониране е добре спрямо тях да се приложи методът на класификацията на групирането като метод на познанието. По форма активите могат да са : материални, нематериални, други ценности, парични вземания, неразпределени или отложени разходи.

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 6 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153141/syshtnost-i-klasifikaciq-na-aktivite-i-na-iztochnicite-za-finansirane-na-aktivite-2-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153141/syshtnost-i-klasifikaciq-na-aktivite-i-na-iztochnicite-za-finansirane-na-aktivite-2-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Марийка Станчева [user_id] => 9312 )