Вторник, 13- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Същност и обхват на финансите и финансовата системаБНП = ДМА /А/ + ОА + РЗ + У + Пч +Из – Вн


Вътрешнотърговското салдо = Из – Вн

То е положително когато износът превишава вноса и отрицателно, когато вносът превишава износа.

НД вкл. Стойността на новосъздадените стойности в тази година,това са РЗ,Пч,У,Из,Вн.

НД = РЗ + Пч + У + Из – Вн


НД на глава от населението е най-точният критерий за жизненият стандарт на една страна.


Елементите на финансовата политика са :

  1. Особености формирането на РЗ на трудящите се и механизмите на нейното преразпределение

  2. Особености на формирането и разпределението на печалбата

  3. Особености на разпределението на държавните приходи,т.е. каква част от РЗ и доходите на ЮЛ се изземва чрез данъчната система.

Обект на финансовата политика са механизмите за формиране на доходите /за ФЛ чрез РЗ, за ЮЛ - печалбата/ и тяхното преразпределение /чрез данъците/ чрез формулирането на бюджета и неговото разпределение.

II. Основни парични потоци

Основните звена на финансовата система са държавата,фирмите,домакинствата. Те управляват своите финанси чрез бюджети

Държавата определя, чрез ТЗ, условията за формиране и съществуване на фирмите. Тя осигурява макросредата за съществуването им,като си плащат данъци.

Домакинствата – предоставят работната си сила на фирмите и получават РЗ от тях.

Финансовите взаимоотношения се уреждат чрез финансови посредници – банки,застрахователни компании,осигурителни дружества,пенсионни фондове,лизингови дружества.

Банките са в преки връзки с държавата,т.като тя отпуска сумите чрез банките. Държавата използва банковата сиситема за ползване на банкови кредити. Към банковата сиситема най-дейно участие имат домакинствата,а банковите кредити са обратната връзка.

Фирмата задължително трябва да представи номера и разположението на банковата си сметка при данъчна регистрация.

Взаимоотношенията между финансовите посредници и основните финансови субекти създавата условия за натрупване на огромен паричен ресурс, който формира т.нар. паричен пазар. За него са характерни ликвидните спестявания.


Материала е изпратен от: Стоян Маринов
Изтегли материала