Вторник, 13- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Същност и обхват на финансите и финансовата система


 • Контрол на валутните операции чрез фиксинга на основните валути и мониторинг на международните валутни операции.

 • Емисия на национални пари

 • Емисия на ДЦК

ЦБ определя какъв ще е фиксинга на валутата.

Роля на ТБ

 • Регулиране на паричния и капиталов трансфер чрез мобилизирането на свободните парични ресурси на спестителите.

 • Крадитиране на финансовите субекти

 • Чрез операциите на финансовоти и борсово посредничество на финансовия пазар

 • Чрез операции на ДЦК

V. Финансова система – тя е съвкупност от финансовите инструменти на дадена страна включително и политиката за рагулиране на доходите и приходите на гражданите + механизмите за тяхното преразпределение.

Формирането на финансовата система зависи от характера на редица системоопределящи фактори,по – важни от които са :

 1. Характерът на взаимоотношенията между финансовите институции

 2. Административно – териториалното делене на страната

 3. Въведеният в практиката механизъм на икономически взаимоотношения между финансовите субекти

Финансовата система се изгражда на основата на следните приципи :

 1. Единство в нормативната уредба

 2. Централизация на финансовата система, което е свързано с единството в нормативната база

 3. Финансова автономия – предоставена на съответните институции от централните органи

 4. Специализация на звената на финансовата система – всяка институция е създадена с определена цел.

Институциите,които управляват и контролират финансовата система са следните :


Народното събрание Министерски съвет

/законите/ /постановления,

решения и т.н./


Материала е изпратен от: Стоян Маринов
Изтегли материала