Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Туризъм

Същност и приложение на дизайна в туризма


СЪЩНОСТ И ПРИЛОЖЕНИЕ
НА ДИЗАЙНА В ТУРИЗМА


Материалната среда в туризма е особено важна за постигането на удовлетвореност при потребителите поради няколко причини. На първо място, тя предоставя възможност за потребление на туристическия продукт. Без наличието на материална среда не е възможна реализацията му поради съществуването в голяма степен на нематериални компоненти под формата на услуги във всяка дейност от туристическата индустрия. На второ място, привлекателността на материалната среда в туризма представлява съществен компонент от потреблението на туристическия продукт. Естетизацията на средата възбужда сетивата на туристите и предизвиква емоции. По този начин тя осигурява една от основните функции на туристическата дейност, а именно да създава разнообразие. Промяната в потребителското потребление и натрупаният туристически опит предизвикват значителна трансформация в съзнанието на туриста от ХХІ век и той вече не е удовлетворен от потреблението на стандартен туристически продукт. Днешните туристи търсят колкото се може повече забавления и материалната среда има значителен принос в осигуряването на незабравимо преживяване по време на туристическото потребление. Колкото по-голям е факторът на преживяването, толкова по-голяма е и удовлетвореността при потребителите. За да се превърне в точка на интерес и да привлече туристи обаче, тази среда трябва да бъде изградена с помощта на дизайна. Следвайки неговите принципи, средата, в която се предлага туристическият продукт, може да предложи допълнителна стойност в потреблението и по този начин да осигури непостижимо конкурентно предимство. И така дизайнът на материалната среда в туризма представлява веществен елемент, който осигурява нормалната реализация на туристическия продукт, като същевременно е и нематериален компонент, който добавя настроение и емоции в туристическото потребление.

Дизайнът на материалната среда има своето значение и за предприемачите в туризма. Създаването на естетизирана среда е свързано със значителни първоначални инвестиции, което затруднява навлизането на туристическия пазар. Поддържането на привлекателността на средата също изисква средства, необходими за нормалното функциониране на обектите в сферата на туризма. Всичко това предопределя необходимостта от ресурси, което е ограничаващ фактор за субектите в туризма. Проектирането и изграждането на усъвършенствана материална среда, която да удовлетворява потенциалните туристи, привлича в по-висока степен потребителите от целевия сегмент и се свързва с платежоспособното търсене. Туристите не очакват да получат евтин туристически продукт в естетически издържана предметна среда, както и не са склонни да плащат допълнително за обстановка, неотговаряща на техните критерии за красота. Това означава, че допълнителните разходи, свързани с изграждането и поддръжката на привлекателен външен и вътрешен дизайн в туризма, намират възвръщаемост чрез увеличаване на цената на туристическия продукт и привличане на платежоспособен потребителски сегмент.


Материала е изпратен от: Руслан Петров
Изтегли материала