Четв, 24- ти Юни
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Същност и управление на държавния дълг


Същност и управление на държавния дълг

Държавният дълг е неизплатеното, непогасеното задължение на държавата към кредиторите й по всички сключени от нея заеми към определена дата. Държавният дълг е сложно явление с динамичен характер и множественост на факторите, които го определят и последиците от него. Държавният дълг може да се разглежда на основна част (главница) и лихви по нея.

  • Държавният дълг бива текущ и основен държаван дълг.

Текущият държавен дълг представлява погашенията и лихвите, които трябва да се изплатят през текущата година.

Основният държавен дълг е задължението, което трябва да се плати през следващите години.

  • Държавният дълг може да се подраздели на бруто и нето държавен дълг.

Бруто държавен дълг са задълженията на държавата по всички сключени от нея заеми.

Нето държавен дълг представлява разликата между получените и дадените от държавата заеми.

  • Държавният дълг бива още реален и потенциален държавен дълг.

Реалният държавен дълг обхваща реално получените от държавата кредити и лихвите по тях.

Често държавата изпълнява функцията на гарант при сключването на заеми от страна на банките. Именно тези гаранции (по-точно стойностното им изражение) формират т.нар. потенциален държавен дълг.

  • Дългът може да се разглежда и като национален, държавен, правителствен, местен, дълг на други звена в структурата на Консолидирания държавен бюджет.

Националният дълг включва държавния дълг и задълженията на частните фирми.


Материала е изпратен от: Станка Трифонова
Изтегли материала