Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Същност,класификация и оценка на МЗ


Същност,класификация и оценка на МЗ

СМЗ се отчитат текущо и периодично. Текущото отчитане на СМЗ се извършва по историческа цена. Тя представлява сумата от всички разходи по закупуването и преработката.

Историческата цена е – цена на придобиване, себестойност и справедлива цена.

-Цена на придобиване – тя включва покупната цена и всички останали разходи по придобиване;

-Себестойност – тя включва основните производствени разходи, свързани с производството на стоково-материалните запаси;

-Справедлива цена – тя бива продажна, борсова или пазарна цена.

СМЗ са разнообразни и с непрекъсната физическа или икономическа промяна. Всяко придобиване на СМЗ е свързано с различни цени. Различните цени на придобитите СМЗ налага да се използват различни методи на оценяване при тяхното потребление.

При потреблението на МЗ се прилага – препоръчителен или допустим алтернативен подход.

Препоръчителния подход регламентира 3 възможни метода –

1. метод на конкретно определена стойност- той се използва когато потреблението на материалните запаси, засяга конкретни партиди, производства, проекти.

2. метод на първа входяща – първа изходяща стойност – FIFO – при него всяко намаления на материалите, стоките или продукцията се изписват по реда на придобиването им.

3. метод на средно претеглената стойност – се прилага поотделно, за всяка конкретна единица, стоково материален запас. – NIFO.


Материала е изпратен от: Румен Кирилов
Изтегли материала