Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Същност на приходната система и класификация на приходите на местните финанси


Същност на приходната система и класификация на приходите на местните финанси

Правата и задълженията на местните органи на управление за организиране предлагането на местни публични блага предполагат набирането на приходи в общинските бюджети, което става чрез приходната им система.

Приходната система на общинските бюджети се разглежда като съвкупност от използваните източници, методи и форми за акумулиране на местни приходи и съществуващата организация по набирането на средствата и предоставянето им на общините.

Както и при набирането на средства за държавния бюджет, основните източници на ресурси за общините са БВП и националното богатство. В последните няколко години делът на общинските разходи в общите бюджетни разходи на консолидирания държавен бюджет се движи в границата между 13 и 16%. Това показва, че чрез общинските бюджети се преразпределя неповече от 5-6% от БВП. А каква част от националното богатство се използва като източник на бюджетни ресурси не може да се определи с точност, тъй като няма официална статистика за това, но такъв процес на декапитализиране на националното богатство тече и на равнище община. Например използваните средства от приватизацията за текущи на общината нужди показва, че се използва национално богатство; неподдържаните улици, пътна мрежа; неремонтирани болници и училища и пр. - това е израз на декапитализация на националното богатство.

Следователно приходите на общинските бюджети това са част от националния доход, предоставена на областите, общините и кметствата за задоволяване на потребностите от местни публични блага. Техният размер зависи от величината на националния доход и от степента на фискална децентрализация, т.е. от предоставените функции на местното самоуправление.


Материала е изпратен от: Кольо Любомиров
Изтегли материала