Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Същност на разходите на бюджетите на местните органи на управление


Същност на разходите на бюджетите на местните органи на управление

В основата на събирането на приходи от общините стоят разходните пълномощия на общините, т.е. правото им да правят различни разходи във връзка с изпълнение на предоставените им функции.

Разходите на местните бюджети са част от финансовите ресурси, които държавата насочва за развитие на местното стопанство, жилищното строителство и комплексното обслужване на населението. Чрез тях се задоволяват основни регионални потребности от местни публични блага. Те са свързани пред всичко с производството на стоки и услуги и повишаване на социално-културното равнище на населението.

Бюджетната класификация е свързана с административната структура на управление като всяка промяна в броя на министерствата, ведомствата и учрежденията води и до промени в бюджетната класификация.

Разходите по местните бюджети се обособяват в групи, раздели, дейности и параграфи. Групата е най-обобщаващият елемент на бюджетната класификация, чрез която разходите се обособяват според тяхната икономическа природа. Обособени са 9 групи на местните бюджети:

  1. общо държавни служби;

  2. отбрана и сигурност;

  3. образование;

  4. здравеопазване;

  5. социално осигуряване и грижи;

  6. жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство;

  7. дейности по почивното, културното и религиозното дело;

  8. икономически услуги;

  9. други.

Посочените групи се отнасят за разходите на държавния бюджет, бюджета на социалното осигуряване и местните бюджети.


Материала е изпратен от: Генослав Димитров
Изтегли материала