Пон, 25- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Същност, обхват и съдържание на системата за социално осигуряване


 1. Социалното осигуряване като дейност

 1. Определяне на потенциалните рискове, които са в основата на осигурителната съвкупност

 2. Определяне на обхвата на осигурителната съвкупност

 3. Формиране на фонд за покриване на рисковете

 4. Изплащане на средства при сбъдване на съответните осигурителни рискове.

 1. Определяне на потенциалните рискове, които са в основата на осигурителната съвкупност

  1. Същност на осигурителния риск – нагласа, вероятност от настъпване на определено събитие, свързано с необходимост от получаване на допълнителни финансови средства.

  2. Характерни черти на риска:

 • Случаен характер - защото рискът може да настъпи, но може и да не настъпи за определен индивид.

 • Обективен характер – т.к. не зависи от волята на човека.

 • По принцип е с неблагоприятна последица – има и изключения като например раждането на дете, отглеждането му и други.

 • Има единичен характер – конкретност

 • Осигурителния риск е опознавателно събитие

Сфери на проявление на социалните рискове

 • От гл.т. на сферата им на проявление са трудови и нетрудови рискове

 • Според мащаба на проявление осиг. рискове биват – единични като майчинство и общи с епидемичен характер (епидемични заболявания)

 • От гл.т. на финансовите отношения, които пораждат:

 • Чист – който се има предвид при формирането на финансови баланси, но което не се случва. Неговото влияние има позитивен характер върху състоянието на осигурителния фонд.


Материала е изпратен от: Стоян Маринов
Изтегли материала