Неделя, 5- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Технически науки

Състав, строеж и структура на материалите


За антикорозионнна защита се използват следнитре материали и изделия на база битум:

Асфалтов лак- представлява разтвор на окислен битум или битум полимер, разтворен в органичен разтворител (минерален терпентин, бензин или уайт-спирт). Той се полага върху бетон, метал или дървесина в количество около 100 g/m2. Лаковите асвалтови покрития са устойчиви на разредени минерални кисилини (под 10/15 %) и разредени основи (до 10%) и температури до 40 оС.

Битумни китове-получават се от смесването на нефтени битуми с фин минерален палнител от каменни брашна , като в определени случаи се добавя и антисептично вещество (най-често натриев силикофлуорид). Каменните бращна могат да бъдат от варовик ( при алкални среди) или от андезит, диабаз, кварц (при кисели среди) в количество 40/100 %. Тези китове се полагат в горещо състояние (температура 150/180оС). Те се използват предимно за уплътняване на фуги в бетонни настилки и облицовки, но могат да се използвуват и като самостоятелно покритие във вид на филм с дебелина 0.5/2 mm за антикорозионна защита на бетонни, метални и дървени конструкции.

Китовите и шпакловки и уплътняване на фуги се състоят от синтетични смоли (полиуретанови, фуранови, силикони и др.) и втвърдител (ако това е необходими), фин минерален или органичен пълнител с едрина на зърната до 0.60mm, а някои случаи тиксотропни добавки и пигменти.

Полиразтворители са конпозиционни материали със свързващо вещество от синтетични смоли (епоксидни, полиестерни, фуранови, полиуретанови и др.) и ситен добавъчен материал с максимална едрина на зърното 1.25 mm (при дебелина на замаската 5/8 mm). Когато е необходимо към смолата се добавя втвърдител, а за оцветяването им се използвуват пигменти.

Полимербетоните са композиционни материали състоящи се от свързващо вещество от синтетични смоли ( най- често епоксидни, полиестерни и фуранови), втвърдител ( ако това е необходимо), ситен и едър добавъчен материал (максимален диаметър на зърното 20 mm), а в някои случаи от пигменти. Специално внимание трябва да се обърне на добавъчните материали, които трябва да бъдат устойчиви на действието на агресивните среди, за които ще бъде предназначен като вторична защита полимербетона.

Полимерните листови материали (фолиа) се получават от пластифицирани синтетични смоли (поливинилхлорид, полиетилен, полипропилен, полиизобутилен и др.) и каучуци. Компоненти при тяхното производство са фини материални пълнители и пигменти. Дебелината на полимерните фолиа, използвани за антикорозионната защита е в диапазона 0.5/2.0 mm.

Фолиата от пластифициран поливинилхлорид най-често се произвеждат с дебелина 0.5/1.0 mm. Тяхната гранична деформация при натоварване на опън е над 200%, а якостта на опън – над 12МРа. Тези материали са устойчиви на неокислителни кисилини и основи с концентрация до 40/50%, на разтвори на соли, на амоняк и др., но не са устойчиви на органични разтворители като бензин, ацетон, бензол, толуол и др.Материала е изпратен от: Христо Методиев Илков
Изтегли материала