Неделя, 5- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Технически науки

Състав, строеж и структура на материалитеBnm =mв-mc .100%

mc -водопопиваемост по маса


Bnv = mв-mc .100%

Ve -водопопиваемост по обем,


където mв - масата на пробата след престой във водна среда за определено време, кг.

mc - масата на сухата проба, изсушена при 105 °С, кг.

Vе - обемът на пробата в естествено състояние.

Водопопиваемостта на материалите е едно от най-важните им свойства. Тя оказва голямо влияние в/у якост, мразоустойчивост, изтриваемост и други свойства, от които зависи годността на материала за употреба в строителството.


-влагоотдаване- Свойство, което характеризира скоростта на изсъхване на материала при определени условия (намалена влажност, нагряване, движение на въздуха и др.).


-водоустойчивост- Определя се като свойство на материалите да запазват качествата си, когато са изложени на постоянно или периодично действие на водата. Водоустойчивостта се дефинира и като способност на материалите да запазват якостта си във водонаситено състояние.


-водопропускливост- Определя се като способността на материала да пропуска през своята капилярно-пореста структура вода, когато тя е под налягане. За мярка на водопропускливостта служи количеството вода, преминала за 1h през 1 m2 от площта на изпитвания материал при налягане 1 МРа.


Мразоустойчивост

Способността на водонапития материал да издържа на многократно циклично замразяване без признаци на разрушаване и без значително намаляване на масата и якостта се нарича мразоустойчивост.


Газо- о паропропускливост

Тези свойства характеризират способността на материала да пропуска газ(въздух и водна пара). Достатъчната паро- и газопропускливост на материалите, с които се изграждат и оформят стените, помага да се поддържа оптимален за човека влажностен и газов режим в помещението.


Топлофизични свойства

-топлопроводност- Свойството на материала да провежда през себе си топлина при наличие на температурната разлика между двете му противоположни повърхности се нарича топлопроводност. За някои основни строителни материали коефициентът на топлопроводност има следните стойности във W/(m.°С): бетон – 1,28; стоманобетон – 1,55; стомана – 45-58; керамични тухли – 0,49-0,77; дървесина – 0,107-0,362; вода – 0,59.

-топлопоглъщане- Определя се като свойството на материала да поема определено количество топлина при нагряване и да я отделя при охлаждане. Характеризира се с коефициента на топлопоглъщане, който представлява количеството топлина в джаули, необходима за повишаване на температурата на единица маса от материала с 1°С.

Топлопоглъщането се взема под внимание при избора на материали за направа на външни стени, подове, преградни стени и други елементи на сградите.

-горимост- Способността на материалите да се съпротивляват при въздействие върху тях на високи температури.


Материала е изпратен от: Христо Методиев Илков
Изтегли материала