Пон, 30- ти Ноември
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

СЪСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ


СЪСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ


Бюджетният процес е съвкупност от сложни финансови действия на различни държавни институции и подразделения свързани със целия технологичен цикъл на бюджета.

1.Процедурата по съставянето на проекта на бюджет за следващата година е първият етап от бюджетния процес. Той започва от второто полугодие на текущата година и продължава няколко месеца преди настъпването на новата бюджетна година. Министерството на финансите съставя бюджетна прогноза за период за 3 години и тя се нарича макроикономическа рамка на бюджета. Тя се актуализира всяка година и се одобрява от МС. Съгласно тази рамка се изготвят и изпращат към отделните държавни органи насоки и контролни цифри за съставянето на техните проектобюджети. Разработването на проектите за бюджет започва от най-ниските към по-високо стоящите звена. Данните се изпращат в съответните министерства които проверяват спазени ли са насоките на МФ и правят необходимите корекции. В срок до 15 септември разработените от НС, президентството,отделните министерства,областните и общински администрации,проектобюджети се предават в МФ в същият срок проектобюджети представят и ? и висшият съдебен съвет. Ако някои от органите не предостави проектобюджет той се изготвя от МФ. В същият срок и МФ съставя проектобюджет и след анализ на предложените проектобюджети и диалог с отделните институции се изготвя окончателен вариант на проектобюджет на държавата. Всички спорни въпроси по предложените проектобюджети които не са получили решение се отнасят в МС за обсъждане и решение в срок до 15 октомври,придружени с доклад от министъра на финансите. По проектобюджетите на сметната палата и ВСС, МФ не може да извършва корекции, а само писмено ги осведомява за становището си.


Материала е изпратен от: Gergana Sheytanova
Изтегли материала