Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Туризъм

Състояние и основни етапи в развитието на туризма в България


Състояние и основни етапи в развитието на туризма в България.

Туризма и пътуванията на хората от България са възн. в резултат на природо-климат.ресурси и геог. разполож. на страната, необходимостта от общуване и обмена на стоки от гражданите от различните райони, техните потребности от отдих, възстановяване и лечение. Развитието на туризма до 1990г преминава през няколко етапа. По време на Средновековието се осъщ. преселването на българите, утвърждаване и развитие на бълг. държава. България се намира на кръстопътя на Балк. полуостров и редица пътешественици я посещават с научна, търговска и любознателна цел. Голяма част от пътуванията са свързани с честите войни, кръстоносни походи и други войскови предвижвания. През периода 1873-1918г., т.е. след Освобождението на страната от турско робство, настъпва възстановяване на българската държавност, развитие на занаятите, зареждане на индустрията и другите отрасли на стопанството. Възникват ханове, хотелчета, ресторанти особено през периода 1900-1912г. Пътуванията на чужденци обаче са ограничени поради войните – Балканска, Междусъюзническа, І-та Св. война. Третия етап от развитието на туризма в България е през периода 1918-1944г. Свързан е с приемането на първите организирани чуждестранни туристи от Чехия във Варна. В периода възникват първите големи международни хотели. Утвърждават се курортите около Варна и Боровец, минали селища Вършец и Хисар. Туризма се активизира след голямата икономическа криза (1928-1933). Създават се пътнически агенции, хотели, гостилници. 4-я етап 1948-1992 е свързан със строителство на хотели, ресторанти, крайпътни заведения. Създава се „Балкантурист”, туризма бързо се развива. По БЧК се изграждат Златни пясъци, Св. Константин, Сл. бряг, Албена. Легловата база нараства над 300 000, от които 120 000 в хотелите. На туристите се предлагат 15 вида услуги.

Изходния модел на туризма в България може да се характеризира със следните особености: 1.Едностранчивост в използването на разнообразен ресурсен потенциал. 2.Едностранност на туристическия продукт от гледна точка на стандарт и доминиране на нискокачествени-нискокатегорийни заведения. 3.Голям, но неефективно използван леглови капацитет, ограничени услуги и туристическа инфраструктура. 4.Висока концентрация на туризма във времето и пространството. 5.Доминиране на международния и „евтиния” туризъм от източноевропейските страни. 6.Абсолютно доминираща държавна собственост, силно централизирано управление.

Състояние на туризма след 1992г. Позитивното развитие на туризма и постигнатия растеж ни карат да си зададем няколко основни въпроса: 1). Ще бъде ли траен постигнатия растеж? отговора неможе да бъде 100% положителен. Стойностите на прираста за 2000г са формирани при сравнително ниска изходна база, той не може да бъде поддържан през следващите години. 2). Количествения растеж ще спомогне ли за по-висока ефективност? През 90-те год могат да се отбележат следните негативни последици: А)Средния експлоатационен период на заведенията за настаняване нараства незначително – от 196 дни през 1990г. до 212 през 1999г., т.е. 58%. Б)Преобладават заведенията с 1 и 2* - 61% и 3* -30%. В)Заетостта на легловата база е ниска с тенденция на намаляване през 90-те год. През 99год на 1 легло се падат 55 нощувки, т.е. 2 пъти по-малко от 80-те год. Г)Средния престой изчислен на базата пристигания на чужденци в страната намалява от 2,4-2,5 дни в края на 80-те до 0,7-0,9 дни през 90-те. Същевременно средния престой на чужденците нощували в заведенията за настаняване нараства от 5,8 до 6 дни в края на 80-те год, до 7,4 дни в края на 90-те. Причина – намалени цени за обиколка на страната. От 5 на 3,5 дни намалява средния престой на българите в заведенията за настаняване. Д)Приходите от настаняването също също се оценяват като ниски. През 1999-112 млн лв. Е)Среднодневни разходи на 1 чуждестранен посетител са 43$ - 1996г. и 154лв-1999г през лятото и $82 през зимата. Висок е дела на основните допълнителни услуги -41%-1996г. до 45%-1999г. през лятото и 61%-1997 през зимата. Ж)Запазва и дори се повишава сезонноста на туризма. З)Запазва се високата териториална концентрация - 60% от настанителната база е разположена по черноморските курорти. Третия въпрос за развитието на туризма е: Желаното запазване на темповете на растежа непоражда ли сериозни рискове за средата и за тур атрактивност? Въпреки ниската заетост се наблюдава бързо нарастване на легловата база в някои туристически центрове. Налице е свръхзастрояване и свръхкапацитети – Св. Влас, Несебър, Сл. бряг и др. От съществено значение е капацитета на тур ТО-макс брой туристи пребиваващи едновременно в дадена територия при пълноценни условия за отдих без това да предизвиква отрицателни въздействия върху природната и социалната среда.


Материала е изпратен от: Стефан Вълков
Изтегли материала