Вторник, 21- ви Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

СЪВРЕМЕНАТА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ДЕМОКРАЦИЯ , ПОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМИ


капитализъм с няколко категоризиращи го черти:1. Частна собственост. 2. Лична инициатива.3.Свободна конкуренция.4.Изключителна динамика-бърз прогрес в икономически план.Капитализма като политическа система претърпява 3-4 трансформации,което означава,че в стопански план тази система се е променила изцяло.Какво става в сферата на политическия живот?Представителната демокрация се появява и се утвърждава под силното въздействие на икономическите структури.Например многообразието на формите на частна собственост.На тези разнообразни форми за собственост съответства политически плурализъм.По този начин дълго време капитализма като икономика и като политика са в хармония и взаимно се стимулират.На конкуренцията в сферата на икономиката съответства свободно съревнование между политическите субекти,конкуренцията между политическите сили. На определен исторически етап настъпва разминаване и то е свързано със консервативността на политическата сфера,тя по-трудно се променя и по този начин се поражда противоречието икономика-политика.Капитализмът от 17-18 век до края на 19 век няма нищо общо с капитализма през 20-ти век.Първата трансформация,която настъпва е прехода от еднолична форма на собственост към корпорацията. Появява се зрялата корпорация и тази зрялост е свързана със разграничаването на капитала собственост и капитала функция.Втората трансформация настъпва през 30-те години на 20-ти век и е свързана с промяна в позициите на държавата. До този момент държавата изпълнява роля на нощен пазач , т.е. тя не се намесва,тя не контролира,тя не регулира.Всичко е в ръцете на пазара,на великия феномен казва Адам Смит.След Великата депресия,световната икономическа криза става ясно,че нарасналите производствени мощности динамиката на производителните сили крие опасност от свръхпроизводство и срив на пазара с много тежки социални последици безработицата в САЩ стига 44 % . Става ясно,че пазара не може да бъде единствен регулатор и идва идеите на Джон Менер Кейнс.Най просто държавата от нощен пазач се превръща във футболен съдия.Тя участва вече,тя регулира,тя следи за спазване на правила. Националната държава преразпределя благата и така тушира напрежението между богати и бедни.Тя води социална политика-третата трансформация настъпва след ¶¶-та световна война.Капитализма навлиза в стадия на постиндустриалното общество.При този стадии основната маса от активното население излиза от производството и се ангажира с третичния сектор сферата на услугите.Какво е станало с политическата сфера?Съответства ли тя на тези дълбоки проблеми настъпили в икономиката?И тук разминаването е драстично променена икономика и консервативна икономика. Основното,което не се е променило в политическата сфера е представителността,начина по който се осъществява народовластие, т.е. представителната демокрация,напрежението се засилва,защото на преден план излиза човешкия фактор. Постиндустриалното, информационното бщество ,това е общество на интелигенти хора,образовани. Това е доминиращата средна класа,Тя не се удовлетворява това което й предлага представителната демокрация:да избира и някой друг да взема решение вместо него,той се чувства подготвен,достатъчно ерудиран,компетентен за да взема участие по друг начин в управлението.Това е края на модерната епоха,това е модерната политика.В последните десетилетия на миналия век ни предлагат нещо ново и различно,което означава че модерната политика отива в нов етап и това е постмодерния етап в политиката.Постмодерната политика е отговор на предизвикателствата наречени дълбока промяна в обществения живот, включително и промяната в демографски план.Постмодерната политика вече намира отговор на въпросите как,по какъв начин може да се излезе от кризата на представителността.

Изход от кризата на представителността се намира в 2 посоки:

  1. Съчетаването на преставителните с преките форми на народовластието . Тук основна роля играе плебисцита референдум.Разликата между плебисцита и пряката демокрация е в това,че при плебисцита избирателите вземат участие само на финала,при вземането на политически решения,практиката показва, че плебисцита е много добро решение,за да се активизират гражданите,да се върнат в политиката.Макар и участвал само на финала индивида придобива


Материала е изпратен от: Ivo Minchev
Изтегли материала