Събота, 18- ти Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Създаване и еволюция на евровалутния пазар


Създаване и еволюция на евровалутния пазар


1. Същност на евровалутния пазар


Евровалутният пазар е пазар на свободни краткосрочни и дългосрочни капитали, които се намират по сметките на банките на главните финансови центрове в Европа, Средния Изток и Азия. Евровалутата е валута, която се натрупва по срочните депозити на банките в други страни. Евродоларите са финансови средства в американски долари, които се натрупват зад пределите на САЩ. В света на международните финанси евровалутните пазари изпълняват три важни функции:


Първо, те са източник за финансиране за международните корпорации. Предпочитанието на корпорациите към привличането на финансови средства се дължи на факта, че лихвените проценти по евровалутните депозити като правило са по-ниски в сравнение с кредитите, ползвани от националните кредитни пазари.


Лихвените проценти по евродоларовите кредити на европазарите са относително по-ниски поради някои характерни особености-евродоларовите депозити не изискват от банките да изпълняват разпоредбите за поддържане на резервни позиции, както и да правят разходи за застраховки. Също така европазарите са пазари на едро. Това са междубанкови пазари, където участниците са кредитоспособни, минималният размер на сделките е от 500 хиляди долара, а разходите по обработката на документацията и информацията са минимални. Ето защо евродоларовите депозити са с по-ниски лихви, отколкото по кредитите в САЩ.


Второ, евровалутните пазари са място за натрупване на излишни налични парични средства. Международните банки и корпорации, а и централните банки на някои държави, често пласират свободните си средства и получават високи доходи. Освен това на евровалутния пазар действат не дотам строги правила на регулиране. Възможността за получаване на високи доходи и необлагането им с двойни данъци и такси привлича частни инвеститори и такива, които искат да останат анонимни, като използват ценни книжа на предавател.


Трето, евровалутният пазар съдейства за улесняване на развитието на сделките в международната търговия. Ако дадена търговска сделка се обслужва на основата на акредитива, то за големите банки е винаги по-изгодно да ползват кредити от евровалутния пазар при плащания. Международните корпорации теглят суми от евровалутните пазари, като при предоставянето на търговски отстъпки заплащат стоките в налични средства. Обемът на международната търговия е значителен поради наличието на евровалутния пазар. Липсва точна статистика относно величината на средствата, които са в оборот на евровалутните пазари (пари без гражданство), но те възлизат на много трилиони долари. Евровалутните депозити имат висока степен на ликвидност, защото 90% от тях се пласират от 1 ден до няколко месеца. Почти за 1/3 от тях срокът на погасяване е 8 дни, а дори и по-кратък. Много малък процент се пласира за срок от 1 година.


Материала е изпратен от: Митко Димов
Изтегли материала