Неделя, 5- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Техника на подоходно облагане на физическите лица


Не дължат авансово данък лицата, които извършват дейности облагаеми с окончателен / патентен/ данък.

Деклариране на дохода и внасяне на данъка

Данъчно задължените по този закон лица подават годишна данъчна декларация за облагаемия си доход, включително и за дохода, обложен с патентен данък, в срок до 15 април на следващата година.

Данъчната декларация се подава в териториалната данъчна дирекция по местоживеене.

Данъчна декларация не подават лицата, които са получили доходи само от трудови правоотношения и доходи от дейности необлагаеми по този закон или освободени от облагане по силата на друг закон.

Данъкът за доходите по трудови правоотношения и авансовия данък се внасят от работодателите и възложителите едновременно с тегленето или с банковия превод на сумите за заплати или други възнаграждения от банковата сметка на работодателя, а за касовите плащания – до 10-то число на следващ месец.

Окончателния годишен / патентен/ данък се внася на три равни части до 31.01, до 31.07,до 31.10.

При неспазване на установените срокове за внасяне на данъка, той се събира с лихвата за изтеклия период на закъснение.


.Материала е изпратен от: Nikola Yotov
Изтегли материала