Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Техники и средства на вътрешния контрол


Резюме

Съдържание:


Увод

Глава първа. Характеристика на контрола като управленски инструмент

1. Същност на контрола

2. Видове контрол

3. Значение на контрола за ефективността на организацията. Специфика и необходимост на банковия контрол

Глава втора. Технологически особености на вътрешния контрол

  1. Методически особености при използването на средствата на контрола

  2. Етапи на контрола

  3. Законова рамка на банковия контрол

Глава трета. Методология на вътрешния контрол на примера на ТБ ЦКБ АД

  1. Характеристика на банката

  2. Институционална структура на контрола в банката

  3. Особености при вътрешния контрол

  4. Възможности за оптимизиране на вътрешния контрол в банката

Заключение

Използвани източници
Материала е изпратен от: Кольо Димов
Изтегли материала