Пон, 18- ти Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Български език и Литература Други

Темата за историческмото съзнание и родовата памет в предисловията на Паисиевата история


Темата за историческмото съзнание и родовата памет в предисловията на Паисиевата историяОт древността до днес са останали много малко литературни творби, отразяващи историята на различните народи и само една, свързана с българската.Това е История славянобългарска,написана от всеизвестния Паисий Хилендарски. Нейното създаване по времето и при условията, в които той живее, е изключителен граждански и книжовен подвиг. Подтикван от патриотизъм и от тревога за съдбата на българския род и език, чрез своята книжица , Паисий има за цел да възкреси народното самосъзнание на поробения народ чрез достойния спомен за славното му минало.История славянобългарска представлява цялостен поглед към миналото на българския народ. С това произведение
Паисий Хилендарски иска да отвори очите на неразумните за истината, за стойността на родното, да събуди родовата памет и национално съзнание на народа, изпаднал в самозабрава, попадaйки под побство. Като идеализира миналото и героизма на българския народ, Паисий иска да докаже правото му на съществуване, развитие и бъдеще.


Главният и основен мотив за написването на Историята се крие в националното чувство и самосъзнание на Паисий. В историята на нашето Възраждане той е първата личност с ясно самосъзнание за народността, към която принадлежи, за духовното й състояние и за средствата, чрез които тя трябва да се пробуди. Стилът на творбата е ярък, с несложни, но живи импресии, с мисъл, просмукана с чувства, с език, малко груб, но ясен, неспокоен, течащ не като вода, а като пламък, който изгаря. Произведението му е отправено към всички българи- образования, любомъдър читател и обикновения ,необразован човек: прости орачи, копачи, овчари и прости занаятчии . Хилендарският монах избира да построи прозведението си под форамата на диалог, с който обвинява българите , поучава ги, използвайки възклицания, въпроси и градация. Чрез спорът той иска да разтърси съзнанието на българина, да му вдъхне увереност и сила. На безвремието и безпаметството,обхванали българите през робството,Паисий противопоставя изпълненото с гордост и слава за общност между българите. Така той изгражда произведението си в опозицията свое-чуждо,ние-другите.


История славянобългарска започва с две предисловия, които носят основната идея на автора. Първото- Полза от историята е кратко и внушава идеята, че историята дава разум и надежда на поробените, че могат да се преборят и отново да бъдат свободни. Диалогът започва най-напред именно с него, тъй като той най-добре може да усвои и популяризира идеите и труда на монаха от Хилендар.Второто предисловие-Предисловие към тези, които желаят да прочетат и чуят написаното в тази историйца съдържа всичко- болка и надежда, родолюбие и жертвоготовност, изстрадана истина и сила на духа. То започва с укор към българския народ, заменил българския език в църквите, училищата, в обществения живот с гръцкия. А нима щом един народ изгуби своя език на престава да съществува като обособена етническа единица.


Материала е изпратен от: Стоян Георгиев
Изтегли материала