stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-01 05:50:54 [path_image] => /ufiles/2/61/73012/temi-po-marketing.png [article_excerpt] => * ВЪВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНАТА „МАРКЕТИНГ”. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА. _ОПРЕДЕЛЕНИЕ_ Маркетингът представлява осъществяване на стопански дейности, свързани с насочването на потока от стоки и услуги от производителя към потребителя. Практическа дейност, система от управленски функции, чрез които се организира [meta_keywords] => въведение,дисциплината,маркетинг,обща,характеристика,определение,маркетингът,представлява,осъществяване,стопански [cat] => Други [cat_id] => 150 [scat] => 36 [art_id] => 73012 [title] => Теми по маркетинг [article_page] => 1 [article_html] =>
 1. ВЪВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНАТА „МАРКЕТИНГ”. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА.ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Маркетингът представлява осъществяване на стопански дейности, свързани с насочването на потока от стоки и услуги от производителя към потребителя. Практическа дейност, система от управленски функции, чрез които се организира и ръководи комплекс от дейности, свързани с оценката на покупателната способност на потребителите, с нейното превръщане в реално търсене на изделия и услуги и придвижването на тези изделия и услуги към купувача за постигането на печалба или някаква друга цел.


ЕЛЕМЕНТИ НА МАРКЕТИНГА

Питър Дракър: „Маркетингът е толкова основен, че не може да се разглежда като отделна функция. Той е цялостният бизнес, видян от гл. точка на крайния резултат – т.е. на клиента”. Той е цялостно завършена философия на бизнеса по задоволяването на потребностите на клиентите по-добре от конкурентните фирми. Необходими за това са усет за пазара и усет за клиента.


ЗАДАЧИ НА МАРКЕТИНГА

Дефиниране на онези нужди и потребности на клиентите, които предоставят на фирмата възможности за печалба

 • Участие в създаването на даден продукт и в разнообразяването на услугите

 • Влияние върху ценообразуването на предлаганите продукти

 • Разгласяване и лансиране на стоките, услугите и имиджа на фирмата

 • Следи за степента на удовлетвореност на потребителите

 • Усъвършенстване на предлагането и подобряване на продукта /обратна връзка с пазара/


 • ГЪВКАВОСТ НА МАРКЕТИНГА

  Светът се променя и глобализира, масовите пазари се разцепват на микропазари. Клиентите купуват директно от каталози, рекламните медии дават по-малко, а струват по-скъпо. Това налага маркетингът да разработва наново своите основни правила и умения, инструменти и системи за вземане на правилни делови решения за това, кога:


  ИЗВОДИ

  [url] => ikonomika_drugi [cpages] => 63 [image_path_1] => /ufiles/2/61/73012/temi-po-marketing-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/61/73012/temi-po-marketing-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Станка Русева [user_id] => 1982 )