Неделя, 22- ри Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Теми по маркетинг 1. ФУНКЦИИ НА МАРКЕТИНГА


ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Съвкупност от отделни видове дейности, които са свързани с изучаването на пазара, с развитието на асортиментните линии на продукцията, с формирането на каналите на реализация, с осъществяването на комуникационна политика и рекламна дейност, с управлението и контрола върху стопанската и маркетингова дейности на предприятието. Функциите трябва да се разглеждат в тяхната взаимна връзка и обусловеност – като система.


I. ПО КРИТЕРИЙ „ОБЩНОСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ”:

А. ОБЩИ ФУНКЦИИ – реализирани от отделни екипи, отдели и звена във фирмата:

ПАЗАРНА ФУНКЦИЯ

 • Изследване и анализ на характеристиките на пазара

 • Изследване и анализ на потребителското поведение

 • Изследване и анализ на конкурентите

 • Изследване и анализ на дистрибуцията по всички пазари и сегменти

ПРОИЗВОДСТВЕНА ФУНКЦИЯ

 • Изследване, организация и поддръжка на поведението на продуктите на фирмата и нейните конкуренти

 • Цените и механизма на ценообразуване на собствените и конкурентни продукти

 • Техниката, технологията на производство

 • Реализацията на нови и съществуващи изделия

 • Номенклатурата на асортимента

ПЛАСМЕНТНО-ПРОДАЖБЕНА ФУНКЦИЯ

 • Изследване и прогнози на продажбите по сегменти, канали, цени, договаряне

 • Изследване и анализ на сделките

 • Изследване, организация и контрол на физическата дистрибуция

 • Информационно осигуряване на дистрибуцията

РЕКЛАМНА ФУНКЦИЯ

 • Организация, планиране и контрол на рекламните средства и кадри

 • Организация и контрол на проектирането на рекламата

 • Изследване и контрол на ефективността от рекламната дейност на фирмата

ИНОВАЦИОННА ФУНКЦИЯ

 • Изследване, организация и внедряване на патенти, лицензи, техника и технологии, нови материали, ноу-хау и др.

ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ

 • Анализ и контрол на приходите и разходите от маркетинговата дейност

 • Прогнозиране на основните показатели за дейността на фирмата като цяло и на маркетинга в частностМатериала е изпратен от: Станка Русева
Изтегли материала