Неделя, 27- ми Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Теми по маркетингВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Отделните фирми непрекъснато си взаимодействат с обществеността и съвсем не им е безразлично, как тя гледа на това. Потребителите не купуват продукцият ана фирми с лош имидж, за които се знае, че извършват непочтени сделки, замърсяват околната среда и др. Като се има предвид това, всички фирми са заинтересувани да поддържат добри взаимоотношения с обществеността. Техниките за установяване на добри връзки в света на комуникациите, се наричат „Пъблик рилейшънс”. Основната цел е да се покаже добрата атмосфера и отношението във фирмата както между служителите, така и спрямо клиентите


Алгоритъм за създаване и реализиране на план за връзки с обществеността:

 1. Проучване – идентифициране поведението на обществеността, с цел промяна на негативното отношение към фирмата или да се подсили положителното виждане за нея

 2. Планиране – разработка на стратегия за получаване на необходимите резултати

 3. Действие – настъпва реализация на стратегията

 4. Комуникация – огласяване на горепосочените дейности за заинтересуваните кръгове от обществеността

 5. Измерване /оценка/ - изучаване на резултатите от провеждането на действията по реализацията на стратегията и оценка на достигането на предварително поставените цели


СТИМУЛИРАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ

То включва пътищата и подходите, които фирмата използва, за да убеди потребителите да купуват нейната стока. Тук се отнасят онези рекламни дейности, които не са свързани с медиите. Това са

 • Рекламни сувенири

 • Мостри

 • Различни видове купони и талони за отстъпка в цената

 • Премии за по-крупни покупки

 • Ревю-пазари с томбола,

 • демонстрация и дегустация на продукта


ДИРЕКТНА РЕКЛАМА

Непосредствен контакт с потребителите по време на панаири и изложби. За разлика от рекламата в печатните и електронните медии, продуктът като експонат на панаира се възприема с всички сетива. Освен това купувачът се среща лице в лице с търговеца или производителя, който му предава цялата инфрмация за продукта и същевременно чрез реакцията на посетителите, получава обратна връзка.

 1. КЛАСИФИКАЦИЯ НА РЕКЛАМАТА СПОРЕД ОПРЕДЕЛЕНИ КРИТЕРИИ


СПОРЕД РЕКЛАМОДАТЕЛЯ


Материала е изпратен от: Станка Русева
Изтегли материала