Неделя, 8- ми Декември
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Теми по маркетинг4.Избор на средства за разпространение на рекламата – тук трябва да се отчетат следните фактори:


а/ стойност на разпространение на рекламата

  • определят се общите разходи за средството за разпространение

  • определя се стойността на 1 читател или зрител


б/ наличие на безполезна аудитория – това е онази част от читателите или зрителите, които не се явяват целеви пазар на фирмата. Безполезната аудитория увеличава стойността на рекламата

в/ обхват на разпространение на рекламата

г/ честота на разпространение

д/ стабилност на рекламното послание

е/ степен на въздействие на рекламата

ж/ срок на представяне на рекламата


5.Създаване на рекламно обявление

а/ определяне на съдържанието на посланието -да се запомня лесно от потребителя и да създава у него благоприятно отношение към фирмата и нейните изделия

б/ определяне графика за работа – времето за подготовка на текста и изображенията, като се изхожда от сроковете за представяне в избрания информационен източник

в/ определяне на мястото на обявлението в медията

г/ определяне на количеството на използваните варианти на базовото послание


6.Определяне на срока на излизането на рекламата в средствата за масова информация

а/ колко пъти трябва да бъде показано даденото обявление

б/ в кой период на годината да се направи това


7.Оценка на успеха или неуспеха от проведената рекламна дейност

а/ най-добрата реклама – общото число потребители, които запомнят и получават удоволствие от прочетените или видяни реклами

б/ най-ефективната реклама – определянето й става чрез числото на потребителите, запомнили обявлението по отношение разчута му към долар разходи. Изследванията са показали, че ефективността на телевизионната реклама с продължителност 15 сек съставлява 75 % от ефективността на 30-секундна реклама при предаването на базово послание към аудиторията.
Материала е изпратен от: Станка Русева
Изтегли материала