Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Туризъм

Тенденции в развитието на селския туризъм във Франция


И К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т – В А Р Н А
Факултет


УПРАВЛЕНИЕ


Катедра


ТУРИЗЪМ

К У Р С О В А Р А Б О Т А

по

“В ъ в е д е н и е в т у р и з м а ”


Тенденции в развитието на селския туризъм във Франция


Успехът на туристическата дейност до голяма степен е свързан със състоянието на околната среда, където тя се провежда. Тази връзка между туризма и природната среда е двустранна. През последните 20 г. европейския туризъм се характеризира с висок темп на развитие, който доведе до пресиране на основните туристически курорти и на досега неизползваните територии, предимно крайбрежията. Това доведе до управленчески проблеми по отношение на условията, удобствата и посетителите.


Материала е изпратен от: Стефан Вълков
Изтегли материала