Неделя, 12- ти Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Теоретични и практически модели за уравновесяване на платежния балансАко заместим във формулата, то Y =А+X-M; или Y–А=X-M.


Девалвацията поражда две изменения в икономиката:


Първо, тя оказва положителен ефект върху стимулирането на дохода поради действието на външния мултипликатор на доходите.


Второ, външното търсене на стоки на страната, която девалвира, се повишава поради спадане на относителната стойност на националната парична единица.


Националният доход се увеличава поради нарастване на износа. За да може обаче да се усети положителният ефект от девалвацията, трябва да се задържи повишаването на вноса, причина за което би могло да бъде относителното подобряване на доходите на резидентите на държавите. Ето защо е необходимо да се ограничи нарастването на абсорбцията. За тази цел трябва да е налице и втори ефект, свързан с подобряване условията на търговия и начина, по който това изменение се отразява на свой ред върху абсорбцията. Девалвацията, водеща до повишаване на цените, на практика трябва да стимулира икономическите агенти да намаляват разходите.


Този подход се основава върху необходимостта от ограничаване на абсорбцията, когато валутата се девалвира. В основата на теорията е хипотезата, че вътрешното търсене е главната икономическа променлива, която влияе върху текущото салдо. Теорията обаче не може да даде обяснение как движението на капиталите влияе върху текущите плащания на държавата.


q Теорията на Мъндел-Флеминг (Mundell-Fleming, 1962)[2]


Тя е един от първите модели, при които валутните курсове не се определят единствено на базата на търговските или на финансовите потоци. На преден план се извеждат два инструмента на влияние - бюджетната и паричната политика, които са в основата на кейнсианската икономическа теория.


Оптималното използване на двете политики се определя от валутния режим и по-специално от това дали се прилагат фиксирани или плаващи валутни курсове, както и от степента на взаимозависимост на капиталите. Моделът позволява измерването на паричната и бюджетната политика в зависимост от валутно-курсовия режим при различна степен на движение на капиталите. В отворена икономика (където икономическите политики не са непременно неефективни) моделът измерва последствията от промяна на абсорбцията върху платежния баланс и върху паричния пазар.


Вниманието трябва да се концентрира върху подхода, а не толкова върху последствията. При плаващите валутни курсове платежният баланс е в равновесие, когато притокът на капитали финансира текущия дефицит:


Материала е изпратен от: Митко Димов
Изтегли материала