Неделя, 7- ми Март
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Психология

Теории на обучението


15.ТЕОРИИ НА ОБУЧЕНИЕТО-КОГНИТИВНА,ПОВЕДЕНЧЕСКА,КОНСТРУКТИВИСКИ.


Един от най-важните принципи на педагогическата психология е, че учителите не могат просто да дават познания на учениците. Учениците трябва сами да конструират познанието и собственото си съзнание. Учителят може да подпомага този процес, като преподава по начини, които правят информацията смислена и релевантна за учениците, дава им възможност самостоятелно да откриват или да прилагат идеите и ги учи да осъзнават и съзнателно като използват собствените си стратегии за учене. Учителите могат да дават на учениците стълби" които водят към по-добро разбиране, макар че учащите сами трябва да се изкачат по тях. Така в педагогическата психология се осъществява революция. Тя има много имена, но най-често използваното е конструктивистки теории за ученето. Същността на тази теория е идеята, че учещите трябва самостоятелно да откриват и да трансформират сложната информация, ако искаме тя да стане тяхна. Тази теория приема, че учещите непрекъснатс сверяват новата информация със старите правила и след това ревизират правилата, когато те вече не вършат работа. Подобно становище има фундаментални последици за преподаването, тъй като отрежда много по-активна роля на учениците в собственото им учене, отколкото е типично за много класни стаи. Заради ударението върху учениците като активни учеши конструктивистките стратегии често се наричат центрирано върху ученика обучение. При него учителят става гидът отстрани", а не мъдрецът на сцената", помагайки на учениците да откриват собствен смисъл, вместо да изнася лекции и да контролира всички дейности в класната стая. Конструктивистката революция има дълбоки корени в историята на педагогиката. Тя силно разчита на работата на Пиаже и Виготски защото и двамата подчертават, че когнитивната промяна се осъществява само когато предишните идеи преминат през процес на неравновесие в светлината на новата информация. Пиаже и Виготски освен това акцентират върху социалната природа на ученето и предлагат да се използват учебни групи със смесени способности за подпомагане на понятийната промяна. Модерното конструктивистко мислене силно разчита на теориите на Виготски които се използват за подкрепа на методите на обучение в училище, подчертаващи кооперативното учене, ученето, основано на проекти и откриване. Четири ключови принципа, извлечени от идеите на Виготски, играят важна роля. Първият е подчертаването на социалната природа на ученето . Според него децата учат чрез взаимодействията с възрастните и с по-способните връстници. Децата са в съприкосновение с мисловните процеси на връстниците си и този метод прави резултата от ученето и мисловните процеси на другите по-достъпни за всички ученици. Виготски отбелязва, че успешно решаващите проблеми си говорят, докато разрешават проблема. В кооперативните групи децата могат да чуят тазивътрешна реч, изказана на глас, и могат да учат как успешно решаващите проблеми обмислят подходите си. .

Зона на близкото развитие. Второ ключово понятие е идеята, че децата учат най-добре понятията, които са в тяхната зона на близкото развитие. Както беше обсъдено във втора глава, децата работят в своята зона на близко развитие, когато са ангажирани в задачи, които не биха могли да изпълнят сами, но могат да свършат с помощта на връстници или възрастни. Например, ако детето не може самостоятелно да открие коя е средната на множество от числа, но може да го направи с известна помощ от учителя си, тогава откриването на средната вероятно е в неговата зона на близкото развитие. Когато децата работят заедно, всяко вероятно ще има връстник, който изпълнява дадена задача на малко по-високо когнитивно равнище, точно в неговата зона на близкото развитие.Когнитивно чиракуване. Друго понятие, извлечено от трудовете на Виготски, подчертава както социалната природа на ученето, така и зоната на близкото развитие. Това е Когнитивното чиракуване Терминът се отнася до процеса, чрез който учещият постепенно придобива познания и умения чрез взаимодействието с експерт - възрастен, по-голям ученик или по-напреднало дете. В много професионални занятия новите работници усвояват работата си чрез процес на чиракуване, при който работят в тясно сътрудничество с експерт, който им осигурява модел, дава обратна връзка на по-неопитния работник и постепенно го социализира в нормите и поведението на професионалистите. Преподаването от връстници е форма на чиракуване. Конструктивистките теоретици смятат, че учителите би трябвало да пренесат този отдавна доказал се и високо ефективен модел на преподаване и учене в съвременните дейности в класната стая както като ангажират учениците в сложни задачи и им помагат в тяхното решаване така и като ангажират учениците в хетерогенни, сътрудничещи си учебни групи, в които по-напредналите помагат на по-изостаналите при изпълнението на сложни задачи.


Материала е изпратен от: Йорданка Желева
Изтегли материала