Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Теория на парите и кредита


1. Възникване и значение на парите

Историятата на възникването на парите запова от натуралната размяна (бартера). При бартера една стока се заменя за друга.чв епохата на натур стоп размяната на излишъците от произв продукти е имала случаен х-р. Когато производителя е искал да продаде своя продукт, услуга и да получи в замяна друг е трябвало да търси съотетстващия купувач. Стоката чията потребителна ст-ст служи за измерване на стойността на друга изпълнява ролята на еквивалент. При бартера не е имало единица, която да се установи и изрази количественно стойността на разменените стоки. При бартера често не съвпадат потребностите на хората, участваши в размяната, често притежателите на стоки е трябвало да извършват много бартерни размени докато получат желаната стока, услуга. При бартера не е възможно да се осъществи натрупване като процес на съхраняване и пренасяне на стойността тъй като нито една от стоките не е приета като всеобщо покупателно средство. Преодоляването на тази и други неудобства на бартера става ч/з парите и постепенно се отделя една сток акоято започва да се проявява в качеството на всеобщ еквивалент под формата на пари. Следователно възникването на парите се свързва с епохата на първото голямо обществно разделение на труда. Стоката която се обособява като пари като всеобщ еквивалент, получава допълнителна обществна потребителна стойност. Стоката която в условията на стоковото производство задоволява обществените потребностти е пари.


Материала е изпратен от: Руслан Петров
Изтегли материала