Вторник, 30- ти Ноември
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Технически науки

Тиристор - значение и приложение1.ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ТИРИСТОРИТЕ


Тиристорите /от гръцки език „тира” – врата/ представляват управляеми полупроводникови диоди. Те с успех заменят различните видове механични контакти и релета, понеже многократно ги превъзхождат по бързодействие и дълготрайност. Съществуват маломощни, средномощни и мощни тиристори, като с последните могат да се превключват електрически вериги с напрежение например 500-2000 V и ток 50-500 А. Мощността в управляващата верига на тиристора по принцип е стотици пъти по – малка от мощността в управляваната верига. По такъв начин с маломощни сигнали могат извънредно бързо да се превключват вериги и устройства с големи токове и високи напрежения. Благодарение на това тиристорите намират широко приложение в редица устройства като токоизправители, инвертори / преобразуватели на постоянно в променливо напрежение /, регулатори, пускови схеми, автоматични устройства и т.н.


2.УСТРОЙСТВО НА ТИРИСТОРИТЕ


Съществуват няколко вида тиристори, като най – разпространения от тях има три електрода и се нарича още обикновен тиристор, тиристор с един управляващ електрод, триоден тиристор или тринистор.

На фиг.1 е показана условно структурата на този тиристор. Той се състои от четири полупроводникови области с редуваща се проводимост P1-N1-P2-N2, между които са оформени три прехода – j1,j2,j3. Крайните преходи j1,j3 се наричат емитерни, а средния преход j2 – колекторен. Електродът свързан към Р1 областта се нарича анод, а този свързан към N2 областта – катод. Управляващият електрод е свързан към Р2 областта.

Двете области N1 и Р2 се наричат още бази , като N1 е по-дебела и по-високоомна, а Р2 е по-тънка и по-нискоомна. Широката база определя големите напрежения, които издържа тиристора в запушено състояние, а тънката база обуславя възможността той да бъде управляван от сравнително малки токове. Областите Р2 и N2 са сравнително нискоомни, като колекторния преход j2 е по-широк от емитерните преходи j1,j3.

В зависимост от типа на тиристора неговата четирислойна структура може да се изработи по различна технология - например сплавна, дифузна или планарна. Понастоящем за направа на тиристори се използва изключително силиций, неговите предимства в сравнение с германия са: висока работна температура, малки обратни токове, големи пробивни напрежения.


Материала е изпратен от: Олга
Изтегли материала