Четв, 21- ви Март
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Технически науки

Тиристор - значение и приложение


На фиг.2 е дадено означението на тиристора в електронните схеми.


3.ОСНОВНО СВОЙСТВО НА ТИРИСТОРИТЕ


Основното свойство на тиристорите се състои в това, че със сравнително малък ток в управляващата верига може да се управлява много пъти по-голям ток в анодната верига./фиг.3/

При обикновения тиристор действието на управляващата верига е само пусково, но не и спиращо.

За по-добро разбиранe на основното свойство на тиристорите, може да се направят няколко опита с конкретен тиристор КУ 202Н, на който в запушено състояние между анода и катода може да се прилага напрежение до 400 V /в едната и в другата посока/, а в отпушено състояние средният допустим ток през тиристора е няколко ампера. При тези опити за улеснение се използва мощна батерия с напрежение 220 V и мощна осветителна лампа 1000W/4,5 А. В нормален режим на анода и на управляващия електрод се подават положителни напрежения спрямо катода. При опитите се получават следните резултати:

-Ако свържем тиристора според схемата, дадена на фиг.4, ток във веригата практически няма да тече и лампата няма да свети.Ако в тази схема сменим полярността на батерията, тиристорът ще продължава да е запушен. Следователно при липса на управляващ ток тиристорът е запушен и в двете посоки.

-Ако в управляващата верига свържем батерия с напрежение например Е=6 V, при включване на ключа К /фиг.5/, лампата ще светне, т.е. тиристорът се отпушва. Това се дължи на тока в управляващата верига, чиято големина в случая е около 0,1 А. /забел: в разглежданата схема токът в управляващата верига е 0,1 А при напрежение 6 V, а токът в анодната верига е 4,5 А при напрежение 220 V/.

-Ако при това положение отворим ключа К /фиг.6/, токът в управляващата верига спира да тече, обаче лампата продължава да свети. Следователно отпушения тиристор не може да бъде запушен чрез спиране на управляващия ток. Ако искаме да изгасим лапмата, това може да стане например чрез изключване на анодната верига.


Материала е изпратен от: Олга
Изтегли материала