Четв, 21- ви Март
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Технически науки

Тиристор - значение и приложение


-Когато анодната верига е включена и тиристорът е запушен/фиг.6/, неговото отпушване може да стане и с краткотрайно включване и изключване на ключа К, т.е. краткотраен пусков импулс. Това означава, че тиристорът може да бъде включен с нищожна входна мощност.

-Ако на фиг.6 сменим полярността на батерията в анодната верига, тиристорът ще остава запушен както при положителен, така и при отрицателен /т.е. при обратна полярност на Е/ импулс в управляващата верига.

От тези опити става ясно, че тиристорът се отпушва само с положителен входен ток или импулс, и то само ако анодното му напрежение е положително. /При отрицателно анодно напрежение тиристорът не може да бъде отпушен с никакви средства/. Специално внимание се обръща върху факта, че отпушеният тиристор има еднопосочна, а не двупосочна проводимост. Следователно отпушеният тиристор има свойствата не на механичен контакт, който пропуска и в двете посоки, а на диод, с еднопосчна проводимост. В добавка, отпушеният тиристор не може да бъде запушен чрез управляващата верига.


4.ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ТИРИСТОРИТЕ


Най-важните параметри на тиристорите с управляващ електрод са следните:


1.Максимално допустимо напрежение в права посока в запушено състояние Uпр max /Udmax/. Това е най-голямото анодно напрежение, което може да се прилага в права посока продължително време при Іу =0, без тиристорът да се отпуши. При маломощни тиристори то е 10-100 V, при средномощни 20-600 V, а при мощните 100-1500 V.


2.Максимално допустимо импулсно напрежение в права посока в запушено състояние Udmmax .Това е най-голямото импулсно анодно напрежение, което може да се прилага в права посока при Іу=0, без тиристорът да се отпуши.


Материала е изпратен от: Олга
Изтегли материала