Четв, 21- ви Март
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Технически науки

Тиристор - значение и приложение3. Максимално допустимо напрежение в обратна посока Utmax. Това е най-голямото анодно напрежение, което е допустимо да се прилага в обратна посока. При повечето от тиристорите Uобр.max=Uпр.max


4.Остатъчно напрежение U ост max. Това е напрежението между анода и катода на отпушения тиристор, когато през него протича ток Іпр мах. Обикновено при маломощни, средномощни и мощни тиристори U ост max =0,7-2 V.


5.Максимално допустимо постоянно напрежение на управляващия електрод в права посока Uyпр.max . При съвременните тиристори /маломощни, средномощни и мощни/ това напрежение обикновено има стойност 5-20 V.


6.Максимално допустимо импулсно напрежение на управляващия електрод в права посока Uпр.max. При съвременните тиристори /маломощни, средномощни и мощни/ това напрежение обикновено има стойност 5-20 V.


7.Максимално допустимо постоянно напрежение на управляващия електрод в обратна посока Uyобр.max. При съвременните тиристори /маломощни, средномощни и мощни/ това напрежение обикновено има стойност 1-10 V. Тази особеност има много важно практическо значение и е добре да се запомни.


8.Напрежение на изправяне на характеристиката Uyизпр. Това е постоянното напрежение на управляващия електорд в права посока, при което настъпва „изправяне” на изходната характеристика на тиристора т.е. тя става същата като на обикновен диод в права посока. При съвременните маломощни тиристори това напрежение е 1-10 V, а при средномощните и мощните е 5-10 V.


9.Импулсно напрежение на изправяне на характеристиката Uyизпр.. Това е импулсното напрежение на управляващия електрод в права посока, при което настъпва „изправяне” на изходната характеристика. При съвременните тиристори /маломощни, средномощни, мощни/ това напрежение е най-често 5-10 V.


Материала е изпратен от: Олга
Изтегли материала