Четв, 21- ви Март
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Технически науки

Тиристор - значение и приложение10.Максимален ток на утечката в права посока Іут.Това е токът в права посока през запушения тиристор, когато на него действа напрежение Uпр.max . При съвременните маломощни тиристори той е 0,1-1 мА, при средномощните е 1-10 мА, а при мощните 10-50 мА.


11.Максимален ток на утечката в обратна посока Іут обр. Това е токът в обратна посока през запушения тиристор, когато на него действа Uобр.max . По принцип той е по-голям или равен на Іут.


12.Ток на изправяне на характеристиката Іуизпр.Това е постоянният ток през управляващия електорд в права посока, при който настъпва „изправяне” на изходната характеристика на тиристора т.е. тя става същата като на обикновен диод в права посока. При съвременните маломощни тиристори този ток е 0,1-10 мА, при средномощните е 50-100 мА, а при мощните 100-500 мА.


13.Импулсен ток на изправяне на характеристиката Іуиизпр.Това е импулсният ток през управляващия електрод в права посока, при който настъпва „изправяне” на изходната характеристика. При съвременните маломощни тиристори той е 0,1-10 мА, при средномощните е 50-100 мА, а при мощните 100-500 мА.


14.Максимално допустим постоянен ток през тиристора в права посока в отпушено състояние Іпрмах. При съвременните маломощни тиристори този ток /нарича се още номинален/ е 50-100 мА, при средномощните е 1-10 А, а при мощните – 50-500 А.


15.Максимално допустим импулсен ток през тиристора в права посока в отпушено състояние Іпримах. При съвременните маломощни тиристори този ток е 50-100 мА, при средномощните е 1-10 А, а при мощните – 50-500 А.


16.Максимално допустим постоянен ток в права посока през управляващия електрод Іупрмах. При съвременните маломощни тиристори този ток е 10-20 мА, при средномощните е 100-200 мА, а при мощните – 0,5-2 А.


Материала е изпратен от: Олга
Изтегли материала