Вторник, 19- ти Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Информационни технологии

Топологии на компютърни мрежи


Топологии на компютърни мрежи


Определение - обща схема на взаимно разположение на компютрите и линиите за връзка между тях.


 1. Топология тип звезда целият трафик минава през ЦВ (централен възел).

Предимства:

 • лесно се включва или изключва компютърът.

 • от работата на даден компютър не зависи работата на цялата мрежа:

 • връзките са от типа точка - точка.

Недостатъци:

 • централният възел е слабо място по надеждност и др.

 • увеличаване на дължината на съобщителната среда.


 1. Кръгова топология (идеологията е създадена от IBM) съобщенията се обменят през всички компютри. Изгражда се с оптични кабели (еднопосочно предаване).

Предимства:

 • лесно се включват нови компютри.

 • лесно се откриват повреди в съобщителната среда.

 • Възможност за използване на оптичен кабел.

Недостатък:

 • при повреда в един от компютрите мрежата губи работоспособността си (поставя се реле на всеки един от компютрите, което се превключва, когато компютърът изключи или се прави резервен кръг, който работи в посока обратна на посоката на основния).


 1. Обща шина (идеология на Xerox) всеки компютър е свързан с общ кабел (ел. кабел). Ако някой компютър реши да извърши мрежова операция, трябва да подслушва дали линията е свободна само един компютър може да ползва линията в даден момент от времето. Но има вероятност да възникне конфликт два компютъра едновременно да започнат да ползват линията. Затова се въвежда карантина времеви интервали с различна дължина за различните компютри. Разделението на интервали става така:

 • Остарял метод всички компютри имат уникални адреси. При конфликт, адреса се умножава по число (коефициент) и се получава интервала, но проблемът е, че компютърът с най-голям номер чака винаги най-много.

 • Генератор на случайни числа в момент на конфликт всеки компютър изтегля число. Може да се получат еднакви числа и тогава пак теглят.


Предимства:

 • компютрите се включват пасивно към съобщителната среда.

 • лесно се добавят или изваждат компютри.

 • състоянието на отделните компютри не влияе на общата работа на мрежата.

Недостатъци:

 • невъзможност да се използва оптичен кабел, което определя ниска скорост на предаване (радиосигнал или ел. кабел).

 • Трудно се откриват повреди в съобщителната среда мрежата се разделя на отделни мрежи и се прави логаритмично търсене.


 1. Хиперкуб всички компютри са свързани с всички останали.

Предимства:

 • висока степен на надеждност.


Материала е изпратен от: Петър Альошев




Изтегли материала