Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Традиционни подходи за калкулиране на себестойност


Традиционни подходи за калкулиране на себестойност


Тези традиционни подходи се основават на разграничаването на разноските на производствени и извънпроизводствени и на преки и косвени. За да се осъществи това е необходимо да се извърши проектиране и внедряване на калкулационна система. Основа на проекта е изграждането на аналитична отчетност по сметките за отчитане на производствените и извънпроизводствените разходи. Тази аналитична отчетност освен че следва да разграничава разходите по видове продукти с цел установяването на себестойност има задачата и да ограничи отговорността за извършването на разходите, така че във всеки един момент да може да бъде установено коя операция по кой процес, за кой точно продукт е носител на дадени разноски. Този вид отчетност се нарича отчетност по центрове на отговорност. Традиционните калкулационни методи са два. Наричат се поръчков метод на калкулиране и преработков метод на калкулиране.

Поръчковия метод на калкулиране се прилага в единичното и дребносерийното производство, както и в сферата на услугите. Нарича се така тъй като производството на единични изделия става най-вече по заявка (поръчка) от страна на клиента. Основание за това още е че от момента в който се полза като основание изписването на материалите, установяването на себестойност на изделие и експедиране на готовото изделие. Нека да допуснем, че ЕТ СД е приел на 29.09.2009 г. поръчка № 6 за ушиване на булчинска рокля със срок на изпълнение до 10.10.2009 г. За да следи отговорността по формиране на себестойност Дочев е разграничил производството си условно на 3 участъка: кроячен, шивашки, гладачен. По центрове за изпълнение на поръчката са извършени следните разноски:

Кроячен

1

Плат 3 м. х 20 лв. = 60 лв.


2

Воал 4 м х 15 лв = 60 лв.


3

Украса = 30 лв.


4

Възнаграждение на крояча = 50 лв.


5

Осигуровки = 17 лв.

Общо І участък


217 лв.

Шивашки

1

Възнаграждение = 60 лв.


2

Осигуровки = 19 лв.


3

Конци = 10 лв.


4

Амортизации на шевни машини = 10 лв.

Общо ІІ участък


99 лв. І + ІІ = 316 лв.

Гладачен

1

Възнаграждение = 5 лв.


2

Кутия за опаковане = 10 лв.


3

Осигуровки = 1 лв.

Общо ІІІ участък


16 лв.

Производствена себест/ст


332 лв.

Административни р/ди 30%


≈100 лв.

Рентабилност 20%


432 лв. х 1,2 = 518 лв.

ЦЕНА


518 лв.Материала е изпратен от: Марияна Маринова
Изтегли материала