Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Трансфер по договорена пазарна цена


ТРАНСФЕР ПО ДОГОВОРЕНА ПАЗАРНА ЦЕНА

Transfer at Negotiated Market Price


Договорна пазарна цена се нарича цената, която структурните поделения на фирмата договарят помежду си и която по различни причини се отклонява от съществуващата конкурентна пазарна цена.

Вътрешнофирменият обмен може да се осъществява при условия, които съществено се различават от пазарните. Такива обстоятелства дават основание на поделенията-партньори да аргументират необходимостта от пряко договаряне на трансферна цена, която в една или друга степен се отклонява от установилата се пазарна цена. Така например големият обем на вътрешните покупки и по-ниските пласментни и административни разходи на доставчика могат да бъдат сериозен аргумент на поделението-купувач да претендира за трансферна цена, която да е по-ниска от пазарната цена. От своя страна поделението-продавач може да обоснове своята различна от пазарната трансферна цена, ако то трябва да произведе и достави по специална поръчка на вътрешния купувач дадено комплектуващо изделие.

Начинът, по който става определянето на трансферната цена чрез пряко договаряне независимо дали има или липсва конкурентна пазарна цена, е най-добре да се илюстрира с пример11:

Звеното “Б” е разработило нов краен продукт, за който обаче се нуждае от окомплектовка със специална конструкция. Комплектуващото изделие няма аналог на пазара и трябва да бъде произведено по спецификация на потребителя.

Звеното “А” разполага с необходимите съоръжениния и опит за производството на 5 000 броя годишно специални детайли за звеното “Б”. Производителят “А” определя, че променливите му разходи за въпросния детайл ще вземат на $8/брой. За да може обаче да произведе новия детайл в исканите срокове и количества, “А” ще трябва да намали с 3 500 броя производството на изделието “Х”. А това изделие има продажна цена $45/бр. и променливите му разходи са $25/брой. Въз основа на всички тези данни звеното “А” ще определи трансферната цена, която ще предложи на звеното “Б” за договаряне, по следния начин:


  • ще изходи от основната формула на трансферната цена

Трансферната цена = Променливите разходи + Пропуснатата положителна ценова разлика


  • ще определи пропуснатата положителна ценова разлика за единица изделие така:

Продажната цена на изделието “Х” $45

Променливи разходи за “Х 25


Положителна ценова разлика за “Х” 20

Съкращаване продажбите на “Х” с 3 500 броя х 3 500


Обща сума на пропуснатата ценова разлика $70 000Пропуснатата положителна ценова разлика за единица изделие =

$70 000 общата пропусната ценова разлика за “Х”

= = $14/бр.

5 000 броя нови детайли за звеното “Б”Материала е изпратен от: Тонка Маринова
Изтегли материала