stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-13 06:12:07 [path_image] => /ufiles/2/147/153177/turizmyt-v-bylgariq-3.png [article_excerpt] => РЕФЕРАТ Тема: “Туризмът в България” Място на социално-икономическите райони в териториалната организация на националното стопанство Същност, особености и значение на туризма като стопански отрасъл Туризмът се дефинира като “съвкупност от отношения и явления, произтичащи от пътуването и престоя на хо [meta_keywords] => реферат,тема,туризмът,българия,място,социално,икономическите,райони,териториалната,организация [cat] => Туризъм [cat_id] => 80 [scat] => 36 [art_id] => 153177 [title] => Туризмът в България [article_page] => 1 [article_html] =>


РЕФЕРАТ

Тема: Туризмът в България”

Място на социално-икономическите райони в териториалната организация на националното стопанство


Същност, особености и значение на туризма като стопански отрасъл

Туризмът се дефинира като “съвкупност от отношения и явления, произтичащи от пътуването и престоя на хора, за които мястото на престоя не е основно или продължително място за работа или за живеене” /Kaspar,1991/, респ. Като “временно движение на хора до места извън тяхното нормално местоживеене и месторабота, дейностите, осъществявани при престоя в тези места , и съоръженията, създадени за задоволяване на техните нужди” /Mathieson, Wall, 1982, p.14/.

Туризмът може да се разглежда в различни аспекти:

-Социален – като съвкупност от дейности, свързани с пътуванията и престоя на хората извън постоянното им местоживеене и месторабота.

-Стопански – като стопански отрасъл, обхващащ съвкупност от предприятия, организации и съоръжения, задоволяващи специфичните потребности на туристите.

-Пространствен. От страна, развитието на туризма е в силна зависимост от особеностите на географската среда. От друга страна, задължителният за туризма елемент на пътуването позволява той да се разглежда като форма на “пространствено взаимодействие”.

Разглеждан като стопански отрасъл, туризмът се характеризира с редица специфични особености:

-Доминиращо значение на услугите в състава на туристическия продукт Това определя високите изисквания към персонала на туристическите предприятия и превръща туризма в отрасъл, създаващ значителен брой работни места.

-Създаването и потреблението на туристически услуги съвпадат по време и място

[url] => turizym [cpages] => 14 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153177/turizmyt-v-bylgariq-3-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153177/turizmyt-v-bylgariq-3-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => GANA [user_id] => 21040 )