Сряда, 20- ти Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Туризъм

Туризмът в България


-Крайбрежие – вътрешност – по тясната ивица на Черноморското крайбрежие са разположени около 60% от настанителната база.

-По видове курорти и туристически центрове – през 1992г. 62,7% от леглата са по Черноморското крайбрежие, 7% - в планинските курорти /включително 3,7% в Боровец, 2,6% в Пампорово, 0,5% на Витоша и 0,2% в Банско/, 27,9% - в големите и средни градове /включително 5,8% в София/ и 2,4% - в балнеоложките курорти.

-На равнище община – по данни от 1985 г. Над 100 общини не разполага въобще с настанителна база на туризма, в около 120 гъстотата и е под 1 легло на 1 км2 /при средно 4 за страната/, а в останалите около 30 общини този показател достига екстремно високи стойности. В около 20 общини с рекреационна усвоеност над 10 легла на 1 км2, на които се пада под 9% от територията, е разположена почти 80% от легловата база. Наличните данни за 1992г.

Брой на леглата в общината

Брой общини

% от леглата

Кумулативен % от леглата

Над 10 000

3

45

45

От 5001 до 10 000

3

14,6

59,6

От 2001 до 5 000

8

17,2

76,8

От 1001 до 2000

12

10,7

87,5

От 501 до 1000

19

8,8

96,3

Под 500

28

3,7

100


Показват засилване на тенденцията на концентрация – заведения на настаняване има в 73 общини, но основната част от тях е съсредоточена само в първите 14 общини с над 2000 легла.

-На равнище селище – от над 1000 селища с подходящи условия за отдих и туризъм легловата база има само в 210, включително над 5000 легла – в 18, от 500 до 5000 – в 51, от 100 до 500 – в 73 и под 100 – в 68.

Това териториално разположение не съответства на разнообразието и разпределението на рекреацонно-туристическите ресурси и на туристическото търсене, отразяват се неблагоприятно върху степента на използване на заведенията на настаняване създава екологични и други проблеми.

Същевременно заведенията за настаняване са разположени в над 1300 места, предимно с под 200 легла. Това е причина за снижаване на икономическата ефективност от използването им, за ограничаване на възможностите за създаване на съвременна инфраструктура, както и за неоправдано териториално разширяване на туристическото натоварване. Важна особеност на настанителната база на туризма е висока степен на концентрация в извънселищна среда и особено в монофункционални туристически селища /туристически комплекси/ - около 30 – 40% от общия брой на леглата Оформени са около 40 комплекса /Слънчев бряг, Златни пясъци, Албена, Сва. Константин, Чайка, Приморско, Боровец, Пампорово, Цигов чарк, Семково и др./, някои от които по размери се приближават до средноголеми градове.


Материала е изпратен от: GANA
Изтегли материала