Сряда, 20- ти Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Туризъм

Туризмът в България


Един от сериозните проблеми на настанителната база на туризма е нейното нерационално използване. Поради едностранчивата структура на туристическото предлагане, нерационалното териториално разположение, високия дял на сезонните легла, недостатъчните допълнителни услуги, както и по организационни и други причини заетостта на легловата база винаги е била сравнително ниска. Променените пазарни условия праз последните години доведоха до значителното и намаляване – средно от 111 нощувки на 1 легло през 1988г. До 72 през 1993г.

Използването на заведенията за настаняване се различава в зависимост от типа на туристическите центрове. При средна заетост на хотелите в страната през 1992г. 40,4%, по Черноморското крайбрежие тя е 48,2%, а по Южното Черноморие – 54,9%, в София – 42,3%, в балнеокурортите – 37,3%, в планинските курорти – 33,8% и в регионалните центрове – 26,9%.

Като съществен проблем на материалната база на туризма в България отдавна се сочат диспропорциите между легловата база и базата за хранене, особено в туристическите селища с висок относителен дяла на частните квартири, както и между базата за основни услуги /заведения за настаняван и хранене/ и степента на изграденост на туристическата и техническата инфраструктура. По отношение на първия проблем може да се отбележи значително подобрение с развитието на частната стопанска инициатива от 1989 г. Състоянието на туристическата инфраструктура, която е от решаващо значение за предлагането на платени или безплатни допълнителни услуги, е незадоволително. Проблемите могат да се разделят на общи и на специфични за различните видове туристически селища и курорти. Към общите проблеми се отнасят ограничения брой и незадоволителното състояние на паркингите, незадоволителното състояние на обществените тоалетни извън хотелите и ресторантите от висока категория, затруднения с водоснабдяването /особено по Черноморието през върховия сезон, както и в някои планински курорти/ и електроснабдяването, ограничения брой заведения за развлечения и места за спорт и др. В морските курорти главните проблеми са свързани с ограниченото и незадоволително по качество оборудване на плажовете, включително предлагане на спортни съоръжения, липсата на яхт-пристанища, а в планинските курорти с ограничения брой на лифтовете.

Материала е изпратен от: GANA
Изтегли материала